Now showing items 10207-10226 of 33949

  • Kooperativní vyučování 

   Author: Čákorová Petra; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Koordinace autobusových a vlakových linek v oblasti Prahy-západ a Kladenska 

   Author: Pinčák Petr; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Marek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem bakalářské práce "Koordinace autobusových a vlakových linek v oblasti Prahy-Západ a Kladenska" bylo zanalyzovat autobusové a vlakové linky v dané oblasti. Na základě analýzy byl vypracovaný návrh na zlepšení ...
  • Koordinace charakteristik ochran 22 kV v závislosti na zkratových parametrech prvků ES 

   Author: Helbich Jiří; Supervisor: Hanuš Radek; Opponent: Müller Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Koordinace izolace v systémech zvn a uvn 

   Author: Doubek Jiří; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Hlaváček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koordinace jízdních řádů mezi železniční a autobusovou dopravou na Jablunkovsku 

   Author: Cymorek Marek; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce detailně analyzuje současný systém autobusových a železničních linek Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS v oblasti Jablunkovska. Na základě získaných údajů o zdrojích a cílech cest ...
  • Koordinace nákladních aut v autodopravě 

   Author: Nikolić Štěpán; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou koordinace nákladní dopravy, analýza problému a specifik, popsání obsahu práce dispečera, konkrétní příklady práce a postřehy z vlastních zkušeností z praxe. V ...
  • Koordinace v systémech s více roboty 

   Author: Makovička Martin; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Koordinace vybraných profesí TZB v hotelu Tech Gate Brno 

   Author: Nigoš Martin; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Reinberková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem diplomové práce bude se podívat na problematiku navrhování profesí TZB ne z pohledu samostatného projektanta dílčí profese, ale z pohledu koordinátora profesí. Koordinace TZB profesí jsou důležitou součástí při ...
  • Koordinace výstavby metra - stanice Petřiny 

   Author: Benda Martin; Supervisor: Veselá Linda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Koordinátor BOZP na staveništi 

   Author: Vymětalová Jana; Supervisor: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koordinátor BOZP se zaměřením na bourací práce 

   Author: Ťoková Radka; Supervisor: Havlena Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koordinátor BOZP se zaměřením na práci ve výškách 

   Author: Vogelová Jana; Supervisor: Havlena Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koordinátor BOZP se zaměřením na zemní práce 

   Author: Pechek Milan; Supervisor: Havlena Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koordinátor BOZP ve vazbě na problematiku azbestu na staveništi 

   Author: Hádková Petra; Supervisor: Havlena Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Koordinátor BOZP ve vazbě na problematiku traumatologického plánu na staveništi 

   Author: Schinzel Josef; Supervisor: Havlena Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Koordinátor BOZP ve vazbě na problematiku vyhrazených technických zařízení na staveništi 

   Author: Medunová Petra; Supervisor: Havlena Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Koordinátor BOZP ve vazbě na zařízení staveniště 

   Author: Plochá Ludmila; Supervisor: Havlena Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Koordinátor BOZP ve vztahu k technickému dozoru stavby 

   Author: Marková Lenka; Supervisor: Havlena Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Korekce dalekozrakosti 

   Author: Jonáková Martina; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Stehlíček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-14)
   Cílem této diplomovépráce je seznámit se s jednotlivýmimetodami a způsoby korekce jedné zrefrakčních vad, dalekozrakosti (hypermetropie) a obecný návrh metody odstraňující některé ze stávajících nedostatků současných metod. ...
  • Korekce měření GPS pomocí SBAS 

   Author: Heřmánek Jan; Supervisor: Seidl Libor; Opponent: Špaček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)