Zobrazují se záznamy 10207-10226 z 33617

  • Křečové stavy u dětských pacientů v přednemocniční neodkladné péči 

   Autor: Slavíčková Veronika; Vedoucí práce: Šín Robin; Oponent práce: Pokorný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá křečovými stavy u dětských pacientů v přednemocniční neodkladné péči. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část bakalářské práce se zabývá definicí křečí, klinickým ...
  • Křemíkové pixelové detektory pro radiační zobrazování 

   Autor: Kuklová Mahulena; Vedoucí práce: Havránek Miroslav; Oponent práce: Voleš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Polovodičové pixelové detektory jsou spolehlivými nástroji, které jsou v radiačním zobrazování schopné poskytnout dvoudimenzionální informaci o poloze dopadající částice. V praxi je pro výrobu polovodičových detektorů ...
  • Křížem lamelové dřevo 

   Autor: Mrázová Lenka; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Křížem vrstvené dřevo 

   Autor: Holý Milan; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Křížem vrstvené dřevo 

   Autor: Dalík Petr; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Křížem vrstvené dřevo 

   Autor: Smutková Mariana; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kuchařka - sociální síť 

   Autor: Přasličák Tomáš; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • KUCHYŇSKÉ ZAŘÍZENÍ 

   Autor: Varanetskaya Darya; Vedoucí práce: Tvarůžek Martin; Oponent práce: Rihák Samuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Koncepční kuchyně je navržena tak, aby se učila záliby každého člena rodiny, stejně jako jejich rutinu, aby mohla ?přemýšlet dopředu? a personalizovat zkušenosti každého. Interaktivní zařízení učí vařit a je především ...
  • KUKS - koncepce rozvoje střediska cestovního ruchu 

   Autor: Medunová Marie; Vedoucí práce: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kulatina ve stavebnictví 

   Autor: Tyrová Monika; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kulečníkové počítadlo 

   Autor: Kotrlík Jan; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-17)
   Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout a implementovat distribuovanou aplikaci pro sledování a zaznamenávání kulečníkových výsledků. Bude prove-dena analýza trhu na již existující řešení a navrhne a naimplementuje se ...
  • Kultivace bakterií a kvasinek na povrchu kontaktních čoček i pouzder 

   Autor: Zitová Monika; Vedoucí práce: Brůnová Blanka; Oponent práce: Simkovičová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kultura a sport na výstavišti, dostavba Průmyslového paláce 

   Autor: Luxemburk Vojtěch; Vedoucí práce: Šourek Michal; Oponent práce: Hřebecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Druhá polovina devatenáctého století. Doba, která byla stejně jako ty předcházející vnímána jako doba rozhodující. Revoluce roku 1948, dovršení českého národního obrození, nebývalý hospodářský rozvoj v českých zemích. To ...
  • Kultura organizace 

   Autor: Janoušková Denisa; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Doležal Bedřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem kultury organizace. Cílem práce je prozkoumat kulturu vybrané organizace, vymezit možné problémy a navrhnout případné změny. Teoretická část práce obsahuje základní poznatky o kultuře ...
  • Kultura podniku Chart Ferox a.s. s ohledem na bezpečnost práce 

   Autor: Kilián Pavel; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Pros Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-28)
   Tato bakalářská práce zpracovává téma organizační kultury v podniku Chart Ferox a.s. s ohledem na bezpečnost práce. Nejprve teoreticky zpracovává problematiku podnikové kultury a také bezpečnosti práce. Poté se zabývá ...
  • Kulturně vzdělávací centrum - zámecký areál Liteň 

   Autor: Červenka Jan; Vedoucí práce: Jiran Zdeněk; Oponent práce: Vavřík Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem předdiplomové práce je návrh revitalizece obce Liteň a jejího potencionálního rozvoje, který je skryt v její bohaté historii. Diplomová práce se zaměřuje na konkrétní návrh úpravy části zámeckého areálu. Areál ...
  • Kulturně historický potenciál vnitřních periferií - region Poděbradsko 

   Autor: Preiss Miroslav; Vedoucí práce: Heřmanová Eva; Oponent práce: Pělucha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Kulturně společenské centrum Barrandov 

   Autor: Drbohlavová Alena; Vedoucí práce: Knappová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kulturně vzdělávací centrum - Zámecký areál Liteň 

   Autor: Kaluha Jiří; Vedoucí práce: Jiran Zdeněk; Oponent práce: Vavřík Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem tohoto diplmního projektu je navržení kulturně vzdělávacího centra v inspirativní lokalitě historického zámeckého areálu v Litni. Parcela je specifická zejména stávající historickou zástavbou v okolí. Má idea ...
  • Kulturně vzdělávací centrum - Zámecký areál Liteň 

   Autor: Svobodová Alice; Vedoucí práce: Jiran Zdeněk; Oponent práce: Vavřík Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce je věnována novostavbě kulturně vzdělávacího centra uprostřed zámeckého areálu Liteň. Navazuji tak na svůj předdiplomní projekt, který je přiložen v první části portfolia a klade důraz na znovuzačlenění ...