Zobrazují se záznamy 7450-7469 z 28611

  • Jablonec n./N. - administrativní budova 

   Autor: Wallnerová Naděžda; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tématem mé diplomové práce bylo navrhnout administrativní budovu. Objekt se nachází v Jablonci nad Nisou v centru města. Stavební parcela e situovaná u ulice 5.května. Hlavním cílem práce bylo zpracovat architektonickou ...
  • Jablonec n./N. - administrativní budova 

   Autor: Kubík David; Vedoucí práce: Dvořák Václav; Oponent práce: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomního projektu bylo navrhnout administrativní budovu poblíž centra Jablonce nad Nisou. budova má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Budova má sloužit spíše pro větší firmy, které chtějí být blízko centra města ...
  • Jablonec n./N. - bydlení pro seniory 

   Autor: Dušičková Ivana; Vedoucí práce: Dvořák Václav; Oponent práce: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   úkolem této diplomové práce je zpracovat architektonicko-stavební návrh novostavby bytového domu pro seniory v jablonci nad nisou nedaleko centra s docházkovou vzdáleností na Hromadnou dopravu, a potřebné služby do 500 ...
  • Jablonec n./N. - hotel 

   Autor: Gliganičová Lenka; Vedoucí práce: Dvořák Václav; Oponent práce: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je návrh hotelu v nové zástavbě nacházející se v městě Jablonec nad Nisou. Parcela se nachází v blízkosti centra města, aktuálně plní funkci autobusového terminálu, přičemž je plánovaný jeho přesun. ...
  • Jablonec n./N. - hotel 

   Autor: Šejna Pavel; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem projektu je návrh hotelu standardu **** v rozvojové oblasti Jablonce nad Nisou. Projekt je volen do jihozápadní oblasti v blízkosti nově budovaného autobusového nádraží. Základem byla urbanistická studie lokality. ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Autor: Váchová Marcela; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Obsahem diplomové práce je projekt polyfunkčního domu. Diplomová práce navazuje na předcházející před-diplomní projekt, v rámci kterého byla zpracována urbanistická studie na území v centrální části města Jablonce nad ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Autor: Šafránková Kamila; Vedoucí práce: Dvořák Václav; Oponent práce: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Polyfunkční dům se nachází v Jablonci nad Nisou, v jižní, spodní části města. Území v tuto chvíli slouží jako autobusové nádraží, ovšem město počítá s výstavbou nového centra pro bydlení. Centrum pro bydlení vzniklo vymezením ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Autor: Šebek Jakub; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce je vypracováním projektu polyfunkčního domu v Jablonci nad Nisou. Hmotové uspořádání vychází z autorova urbanistického návrhu v předchozím atelieru. V rámci zpracování diplomové práce byl vybrán úsek jednoho ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Autor: Hrdličková Martina; Vedoucí práce: Dvořák Václav; Oponent práce: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Projekt se zabývá návrhem polyfunkčního domu, který vychází z předdiplomové urbanistické studie. Navrhovaný objekt je jedním ze čtyř domů, spojených podzemní garáží, které reagují na stávající obloukovou zástavbu obloukem ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Autor: Černý Josef; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   POLYFUNKČNÍ DŮM - JABLONEC NAD NISOU Obsahem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu na místě současného autobusového nádraží vJablonci nad Nisou v rámci předdiplomního projektu urbanistické koncepce na tomto území. ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Autor: Bednářová Kristýna; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Navrhovaný objekt se nachází v Jablonci nad Nisou, poblíž centra, v neregulovaném území, určeném k nové zástavbě. Pozemek, na němž je stavba navržena, je ohraničen ulicemi 5. května, Lipanská a Tržní, dále pak řekou Lužická ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Autor: Bieliková Monika; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V NÁVAZNOSTI NA PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT JE ŘEŠEN SOUBOR POLYFUKČNÍCH BUDOV A REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ POD JABLONECKÝMI VĚŽÁKY V MÍSTĚ, KTERÉ VZNIKNE PO JIŽ PLÁNOVANÉM PŘESUNU AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V JABLONCI NAD ...
  • JABLONEČEK - NÁVRAT ŽIVOTA 

   Autor: Mrhová Monika; Vedoucí práce: Sitta Vladimír; Oponent práce: Kadrmanová Chytilová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-24)
   Přeměna zdevastovaného údolí bývalého vojenského území Ralsko v místo ekologického vzdělávání s ubytováním v těsném kontaktu s přírodou, kde je kladen důraz na hospodaření s vodou, odpadem a energií a kde je využíváno co ...
  • Jacht hotel Holešovice 

   Autor: Cibulková Ivana; Vedoucí práce: Šourek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jachtařský klub 

   Autor: Vele Vojtěch; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Jachtklub Poděbrady 

   Autor: Kindlová Miluše; Vedoucí práce: Pátková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jaderné elektrárny - současný stav a rozvoj 

   Autor: Drtinová Kateřina; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Hrochová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Obsahem této práce jsou náklady jaderných elektráren v České republice. První část se zabývá přehledem nejdůležitějších technologií jaderných elektráren. Druhá část se zaměřuje na jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, ...
  • Jaderné pohony pro kosmická zařízení 

   Autor: Pašta Ondřej; Vedoucí práce: Veselý Ladislav; Oponent práce: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato rešeršní práce má za úkol vyhledat všechny veřejně dostupné pohony využitelné v kosmu a následně popsat jejich princip fungování. Již v dnešní době se používá jaderná energie k pohybu ve vesmíru a dodávání elektrické ...
  • Jaderné reaktory malého výkonu pro výrobu elektřiny a tepla pro průmyslové i neprůmyslové použití 

   Autor: Harutyunyan Davit; Vedoucí práce: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jaderné zdroje a jejich úloha v ČR 

   Autor: Caisl Petr; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)