Show simple item record

Optimization of Rakovník Railway Junction

dc.contributor.advisorTýfa Lukáš
dc.contributor.authorŠtajner Filip
dc.date.accessioned2016-05-13T09:49:59Z
dc.date.available2016-05-13T09:49:59Z
dc.date.issued2015-05-27
dc.identifierKOS-587864743505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64046
dc.description.abstractTématem diplomové práce je optimalizace železničního uzlu Rakovník z hlediska železniční infrastruktury ve vazbě na požadavky, které vyplývají z rozsahu a charakteru železničního provozu v předpokládaném výhledovém stavu. Za součásti železničního uzlu Rakovník jsou považovány jak žst. Rakovník, tak významné části traťových úseků všech pěti železničních tratí, které zde začínají nebo končí. Převážně formou grafických příloh je cílem diplomové práce zvýšení traťové rychlosti pro klasické soupravy a zkvalitnění podmínek vedoucích k dlouhodobému upevnění pozice železniční osobní a nákladní dopravy.cze
dc.description.abstractThe theme of the diploma thesis is the optimization of the Rakovník railway junction in terms of railway infrastructure in relation to requirements which result from extent and character of rail operation in estimated forward-looking state. For parts of the Rakovník railway junction are considered the railway station Rakovník and significant components of line sections of all five railway lines, which begin or end here. Mainly in the form of graphical attachments, the aim of the diploma thesis are to increase values of the critical running speed for classical trains and improvements of conditions leading to long-term consolidation of the position of railway passenger and freight transport.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectdopravní kolej, jednoduchá kolejová spojka, manipulační kolej, nástupiště, návěstidlo, nedostatek převýšení, oblouková kolejová spojka, poloměr, přebytek převýšení, přechodnice, převýšení, Rakovník, traťová kolej, traťový úsek, vlečka, výhybka, zhlaví, železniční přejezd, železniční stanice, železniční svršek, železniční trať, železniční uzel, železniční zastávkacze
dc.subjectrunning track, single crossover, loading track, platform, signal device, cant deficiency, crossover between curved tracks, radius, excess of cant, transition curve, cant, Rakovník, line track, track section, branch line, switch, development of switches, level crossing, railway station, superstructure, railway line, railway junction, halteng
dc.titleOptimalizace železničního uzlu Rakovníkcze
dc.titleOptimization of Rakovník Railway Junctioneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-18
dc.contributor.refereeJaneba Julius
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record