Now showing items 1-20 of 424

  • Alokace a návrh technologie práce v terminálu kombinované přepravy 

   Author: Miler Patrik; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Králík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alternativní vedení trasy D metra ze stanice Pankrác 

   Author: Fafejta Martin; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Laně Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alternativy spojení Praha - Slaný 

   Author: Tomáš Blahovec; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Předmětem diplomové práce „Alternativy spojení Praha - Slaný“ je zmapovat současný a výhledový stav dopravní infrastruktury mezi Prahou a Slaným. Shrnout a definovat hlavní nedostatky jednotlivých druhů dopravy, navrhnout ...
  • Analýza a optimalizace dopravy v klidu na Sídlišti Slezská ve Frýdku-Místku 

   Author: Gabriela Sidorinová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Námětem diplomové práce „Analýza a optimalizace dopravy v klidu na Sídlišti Slezská ve Frýdku-Místku“ je zhodnotit současný stav dopravy v klidu na území části města ve Frýdku-Místku. Na základě analýzy stávajícího stavu ...
  • Analýza bezpečnosti dopravy a návrh optimalizace na vybraných křižovatkách v Děčíně 

   Author: Hladík Jakub; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Diplomová práce "Analýza bezpečnosti dopravy a návrh optimalizace na vybraných křižovatkách v Děčíně" mapuje, analyzuje, vyhodnocuje a dává návrhy pro optimalizaci současného stavu na vybraných křižovatkách komunikační ...
  • Analýza dopravně bezpečnostních rizik na silnici I/22 v Plzeňském kraji 

   Author: Tomáš Kohout; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Kocián Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem této diplomové práce na téma „Analýza dopravně bezpečnostních rizik na silnici I/22 v Plzeňském kraji“ je analyzovat a vyhodnotit bezpečnost silničního provozu na této pozemní komunikaci za použití nástroje bezpečnostní ...
  • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v Horažďovicích 

   Author: Petr David; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Forman Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem této diplomové práce je analýza současné dopravní situace ve městě Horažďovice, která zahrnovala identifikaci problémových oblastí. Na jejím základě jsou navržena vhodná opatření, která provedou ke zvýšení ...
  • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha 21 Újezd nad Lesy 

   Author: Šilar Jan; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha Čakovice 

   Author: Moudrá Karolína; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Hanzl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce "Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha Čakovice" je analýza současného stavu dopravy v MČ Praha - Čakovice, vyhodnocení dopravních nehod v oblasti, návrh úpravy křižovatky ...
  • Analýza pohybu chodců na Masarykově nádraží 

   Author: Votoupal Jan; Supervisor: Walla Ladislav; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Analýza přínosů dostavby dálnice D8 v úseku Lovosice - Řehlovice 

   Author: Kmecíková Eva; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Wichsová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza úrovně bezpečnosti v místě autobusových zastávek v extravilánu 

   Author: Lucie Vlčková; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Nováček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Hlavní náplní této diplomové práce „Analýza úrovně bezpečnosti v místě autobusových zastávek v extravilánu“ je pomocí průzkumu analyzovat současný stav komunikace v místě autobusových zastávek z hlediska bezpečnosti ...
  • Analýza vhodnosti typů křižovatek na Všebořické ulici v Ústí nad Labem 

   Author: Radová Petra; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Analýza vybraných cyklistických tras v Praze a návrhy na jejich zlepšení 

   Author: Nejerálová Jana; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Syrový Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce by měla popsat a zhodnotit celkový přístup k cyklistické dopravě v Praze, popsat využívané prvky cyklistické infrastruktury a značení cyklistických tras. V této práci je taktéž analyzována vybraná část páteřních ...
  • Automatická identifikace nákladu v logistických systémech 

   Author: Mirzayev Elvin; Supervisor: Přibyl Pavel; Opponent: Smutný Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Celková koncepce cyklistických tras a komunikací v městské části Praha 17 

   Author: Landovský Ondřej; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kymr Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Cyklogenerel města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

   Author: Čizmaziová Karolína; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Ondráček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Základným prístupom tejto práce je podanie komplexného riešenia cyklistickej dopravy pre celé územie, nie len pre vybrané koridory a trasy. Ďalej ukazuje, že v celom priestore by mala byť zohľadnená možnosť použiť bicykel, ...
  • Cyklointegrační opatření v Havlíčkově ulici v Kolíně 

   Author: Nikola Kuchařová; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Švarc Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem a předmětem této diplomové práce je návrh cyklointegračních opatření v Havlíčkově ulici v Kolíně. Vypracovány byly celkem tři varianty, které vedou k vyšší bezpečnosti a prostupnosti územím nemotorových účastníků ...
  • Dopravně-inženýrská studie úprav ulice 5. května v Milovicích 

   Author: Polina Zayats; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Turek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Dopravně-inženýrská studie úprav ulice 5. května v Milovicích“ je provedení analýzy současného stavu ulice 5. května v Milovicích z pohledu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, uspokojování ...
  • Dopravní obsluha Kdyňska veřejnou hromadnou dopravou 

   Author: Beneš Jan; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)