• Alokace a návrh technologie práce v terminálu kombinované přepravy 

   Autor: Miler Patrik; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Králík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alternativní vedení trasy D metra ze stanice Pankrác 

   Autor: Fafejta Martin; Vedoucí práce: Trešl Ondřej; Oponent práce: Laně Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza bezpečnosti dopravy a návrh optimalizace na vybraných křižovatkách v Děčíně 

   Autor: Hladík Jakub; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Diplomová práce "Analýza bezpečnosti dopravy a návrh optimalizace na vybraných křižovatkách v Děčíně" mapuje, analyzuje, vyhodnocuje a dává návrhy pro optimalizaci současného stavu na vybraných křižovatkách komunikační ...
  • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v Horažďovicích 

   Autor: Petr David; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Forman Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem této diplomové práce je analýza současné dopravní situace ve městě Horažďovice, která zahrnovala identifikaci problémových oblastí. Na jejím základě jsou navržena vhodná opatření, která provedou ke zvýšení ...
  • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha 21 Újezd nad Lesy 

   Autor: Šilar Jan; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha Čakovice 

   Autor: Moudrá Karolína; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Hanzl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce "Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha Čakovice" je analýza současného stavu dopravy v MČ Praha - Čakovice, vyhodnocení dopravních nehod v oblasti, návrh úpravy křižovatky ...
  • Analýza pohybu chodců na Masarykově nádraží 

   Autor: Votoupal Jan; Vedoucí práce: Walla Ladislav; Oponent práce: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Analýza přínosů dostavby dálnice D8 v úseku Lovosice - Řehlovice 

   Autor: Kmecíková Eva; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Wichsová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vhodnosti typů křižovatek na Všebořické ulici v Ústí nad Labem 

   Autor: Radová Petra; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Analýza vybraných cyklistických tras v Praze a návrhy na jejich zlepšení 

   Autor: Nejerálová Jana; Vedoucí práce: Höfler Martin; Oponent práce: Syrový Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce by měla popsat a zhodnotit celkový přístup k cyklistické dopravě v Praze, popsat využívané prvky cyklistické infrastruktury a značení cyklistických tras. V této práci je taktéž analyzována vybraná část páteřních ...
  • Automatická identifikace nákladu v logistických systémech 

   Autor: Mirzayev Elvin; Vedoucí práce: Přibyl Pavel; Oponent práce: Smutný Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Celková koncepce cyklistických tras a komunikací v městské části Praha 17 

   Autor: Landovský Ondřej; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Kymr Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Cyklogenerel města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

   Autor: Čizmaziová Karolína; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Ondráček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Základným prístupom tejto práce je podanie komplexného riešenia cyklistickej dopravy pre celé územie, nie len pre vybrané koridory a trasy. Ďalej ukazuje, že v celom priestore by mala byť zohľadnená možnosť použiť bicykel, ...
  • Dopravní obsluha Kdyňska veřejnou hromadnou dopravou 

   Autor: Beneš Jan; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Dopravní obsluha okolí Vinohradské ulice 

   Autor: Beneš Jiří; Vedoucí práce: Brožová Blanka; Oponent práce: Svetlík Marián
   Diplomová práce se zabývá současným stavem veřejné hromadné dopravy v okolí Vinohradské ulice a možnostmi zlepšení podmínek pro cestující veřejnou hromadnou dopravou. V práci je navržena úprava zastávek I. P. Pavlova v ...
  • Dopravní obsluha rekreačního centra Monínec 

   Autor: Bobková Věra; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Tillinger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Diplomová práce se zabývá dopravní dostupností rekreačního centra Monínec, který se nachází ve Středních Čechách. Analyzuje stávající dopravní dostupnost veřejnou hromadnou dopravou a individuální automobilovou dopravou. ...
  • Dopravní řešení historického centra Čelákovic 

   Autor: Zpěváčková Karolína; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce "Dopravní řešení historického centra Čelákovic" je analyzovat současnou dopravu v historickém centru města v oblasti ohraničené ulicemi Rybářská, Na Hrádku, Kostelní, Matěje Červenky, Husova a ...
  • Dopravní řešení propojení silnic I/20 a I/34 - České Budějovice 

   Autor: Němec Lukáš; Vedoucí práce: Filip Josef; Oponent práce: Vaidiš Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní zklidnění průtahu městskými částmi Ďáblice a Březiněves 

   Autor: Žáček Martin; Vedoucí práce: Čarská Zuzana; Oponent práce: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hluková zátěž obce Hrušová 

   Autor: Svatá Vendula; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Kropelnický Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)