Now showing items 1-20 of 403

  • Opatření pro preferenci MHD v Třebíčí 

   Author: Anastasiia Romanova; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Dostál Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Předmětem diplomové práce „Opatření pro preferenci MHD v Třebíčí“ je proveden dopravní průzkum, jeho vyhodnocení a následné navržení nového řešení zlepšení veřejné dopravy.
  • I/19 Obrataň - obchvat 

   Author: Lukáš Karlíček; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování dokumentace pro obchvat obce Obrataň na silnici I/19 v podrobnosti dokumentace pro územní řízení. První část této práce se zabývá analýzou podkladu, kterým je hlavně technická ...
  • Analýza a optimalizace dopravy v klidu na Sídlišti Slezská ve Frýdku-Místku 

   Author: Gabriela Sidorinová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Námětem diplomové práce „Analýza a optimalizace dopravy v klidu na Sídlišti Slezská ve Frýdku-Místku“ je zhodnotit současný stav dopravy v klidu na území části města ve Frýdku-Místku. Na základě analýzy stávajícího stavu ...
  • Návrh zklidnění dopravy v oblasti Nové Vokovice na Praze 6 

   Author: Karolína Kovářová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Götzová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Předmětem diplomové práce „Návrh zklidnění dopravy v oblasti Nové Vokovice na Praze 6“ je analýza současného stavu dopravní infrastruktury v oblasti Nové Vokovice pomocí nástrojů bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. ...
  • Modelování vybraných částí pohybu autobusů VHD na komunikační síti 

   Author: Tomáš Klinský; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Maléř Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Cílem této diplomové práce je na základě metody dekompozice pohybu vozidla veřejné dopravy vybrané podrobit vybrané situace („manévry“) analýze pomocí mikrosimulace za účelem bližšího pochopení chování účastníků silničního ...
  • Obchvat Domažlic 

   Author: Lucie Odvodyová; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Předmětem této diplomové práce je navrhnout vlastní řešení obchvatu města Domažlice. První část práce obsahuje popis řešeného území, popis silnice I/22 a analýzu současné projektové připravenosti obchvatu. Druhá část se ...
  • Rozvoj linky metra C v jihovýchodním sektoru 

   Author: Karel Síbrt; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Hájek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Práce pojednává o rozvoji linky C pražského metra v jihovýchodním sektoru města. Bylo navrženo prodloužení trasy z Jižního Města přes Petrovice do Uhříněvsi, kde byl navržen multimodální dopravní terminál s přímou vazbou ...
  • Možnosti provozu jednotek BEMU na linkách osobní regionální železniční dopravy 

   Author: Jiří Krejčí; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Pohl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Předmětem této diplomové práce je prověření možnosti provozu jednotek BEMU na linkách osobní regionální železniční dopravy v České republice. Pro možnost stanovení spotřeby energie z trakčního akumulátoru byl vytvořen ...
  • Nový koncept dopravní obsluhy Prahy 21 a přilehlého regionu 

   Author: Martin Prošek; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Novák Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Předmětem diplomové práce „Nový koncept dopravní obslužnosti městské části Praha 21 a přilehlého regionu“ je popsat současný stav železniční a autobusové veřejné hromadné dopravy v dané oblasti a nalézt silné a slabé stránky ...
  • Alternativy spojení Praha - Slaný 

   Author: Tomáš Blahovec; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Předmětem diplomové práce „Alternativy spojení Praha - Slaný“ je zmapovat současný a výhledový stav dopravní infrastruktury mezi Prahou a Slaným. Shrnout a definovat hlavní nedostatky jednotlivých druhů dopravy, navrhnout ...
  • Zvýšení traťové rychlosti v úseku Česká Lípa - Jedlová 

   Author: Jiří Čížek; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Závěrečná práce „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Česká Lípa – Jedlová“ analyzuje současný stav železniční trati 540B a navrhuje variantní úpravy za účelem zvýšení traťové rychlosti, zkrácení jízdních dob a navýšení ...
  • Rekonstrukce žst. Domažlice 

   Author: Vladislav Gončukov; Supervisor: Vodák David; Opponent: Hoření Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Předmětem diplomové práce „Rekonstrukce ŽST Domažlice“ je návrh rekonstrukce železniční stanice ve městě Domažlice. Cíli této práce jsou seznámení s řešeným územím, analýza stávajícího stavu infrastruktury včetně definování ...
  • Optimalizace železniční trati Martinice v K. – Rokytnice n. J. 

   Author: Prokop Vitvar; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Ačkoliv popularita železnice v České republice roste, neplatí to většinou pro méně významné tratě v regionech. Tato diplomová práce tedy analyzuje nejen samotný technický stav podhorské trati, ale také celý region v širších ...
  • Studie dopravních vazeb Prahy a přilehlého regionu po výstavbě metra D 

   Author: Tomáš Bartoš; Supervisor: Zajíček Jakub; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Předmětem diplomové práce „Studie dopravních vazeb Prahy a přilehlého regionu po výstavbě metra D“ je komplexně analyzovat stav dopravní obsluhy území v současnosti a ve výhledu včetně stručného popisu území za využití ...
  • Zvýšení významu železnice v dopravní obsluze města Sušice 

   Author: Klára Stejskalová; Supervisor: Purkart Pavel; Opponent: Vodák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Předmětem diplomové práce je variantní návrh provozních a organizačních opatření, která povedou ke zvýšení významu železnice v dopravní obsluze města Sušice a přilehlého okolí. Priority návrhu jsou stanoveny na základě ...
  • Možnosti rozvoje tramvajové dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem 

   Author: Jakub Lípa; Supervisor: Tittl Lukáš; Opponent: Andelek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Předmětem diplomové práce „Možnosti rozvoje tramvajové dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem“ je navržení metodiky hodnocení rozvojových projektů tramvajové dopravy v Pražské metropolitní oblasti. Součástí práce je i ...
  • Infrastruktura MHD Kolín 

   Author: Lukáš Andras; Supervisor: Kruntorád Jan; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá Infrastrukturou MHD Kolín. V první části je analyzován stávající stav, ve druhé části jsou navrženy úpravy s cílem zvýšení pohodlí pro cestující.
  • Návrh dopravního zklidnění úseku silnice I/38 mezi obcemi Rančířov a Stonařov 

   Author: Anastázie Ševčíková; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Hovorková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-14)
   Předmětem diplomové práce "Návrh dopravního zklidnění úseku silnice I/38 mezi obcemi Rančířov a Stonařov" je analýza současného stavu průtahu silnice I/38 mezi obcemi Rančířov a Stonařov včetně nalezení nedostatků. Následně ...
  • Optimalizace linkového vedení MHD Hradec Králové 

   Author: Roman Lamberský; Supervisor: Kruntorád Jan; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
   Předmětem diplomové práce „Optimalizace linkového vedení MHD Hradec Králové“ je návrh nového linkového vedení MHD v Hradci Králové. Dále jsou řešeny různá témata s tím související, jako je třeba koordinace linek mezi sebou. ...
  • Řešení vybraných zastávek MHD pro Provozní koncepci MHD v Uherském Hradišti 

   Author: Michal Kovář; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Papadopulos Andreas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-14)
   Předmětem diplomové práce „Podrobný návrh řešení vybraných zastávek MHD pro provozní koncepci MHD v Uherském Hradišti“ je analýza stávajícího stavu stávajících zastávek MHD, vytvoření podrobných návrhů těchto zastávek ve ...