Now showing items 1-20 of 377

  • Návrh úprav vybraných mimoúrovňových křižovatek 

   Author: Tomáš Novotný; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Suntych Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Na současné síti dálnic v České Republice se i přes rekonstrukce a stavbu podle modernizovaných norem stále objevují nebezpečná místa způsobující dopravní nehody. Nehody způsobené stavebním uspořádáním a nevhodným směrovým ...
  • Dopravně-inženýrská studie úprav ulice 5. května v Milovicích 

   Author: Polina Zayats; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Turek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Dopravně-inženýrská studie úprav ulice 5. května v Milovicích“ je provedení analýzy současného stavu ulice 5. května v Milovicích z pohledu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, uspokojování ...
  • Návrh řešení vybraných lokalit v Krnově v rámci udržitelné mobility 

   Author: Petr Vopalecký; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nižňanský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Předmětem diplomové práce ,,Návrh řešení vybraných lokalit v Krnově v rámci udržitelné mobility“ je analýza stávajícího stavu silniční a železniční sítě, dopravy v klidu a infrastruktury pro cyklisty. Na základě této analýzy ...
  • Návrh řešení novostavby západní silniční spojky v Poděbradech 

   Author: Vítězslav Malínský; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Havel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Cílem této práce je řešení novostavby západní silniční spojky v Poděbradech, které nabízí alternativní přemostění západního a východního břehu řeky Labe. Záměrem výstavby této pozemní komunikace je snížení dopravní zátěže ...
  • Řešení dopravy na silnici I/48 ve Frýdku-Místku po výstavbě obchvatu města 

   Author: Daniela Götzová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Papadopulos Andreas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Diplomová práce se zabývá návrhem úprav průtahu silnice I/48 ve Frýdku-Místku pro stav po zprovoznění dálničního obchvatu města a odvedení tranzitní dopravy. Práce obsahuje variantní návrhy úprav uspořádání jízdních pruhů ...
  • Návrh řešení terminálu veřejné hromadné dopravy u železniční stanice Krnov 

   Author: Petr Červenka; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Návrh řešení terminálu veřejné hromadné dopravy u železniční stanice Krnov“ je vytvoření dopravně-inženýrské studie pro nový multimodální přestupní uzel, který by přispěl ke zatraktivnění veřejné ...
  • Rekonstrukce žst. Mělník 

   Author: Martin Kuchař; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Předmětem diplomové práce „Rekonstrukce žst. Mělník“ je analýza současného stavu železniční stanice Mělník včetně současného a výhledového provozu ve stanici a také okolních souvislostí. Na základě této analýzy dále ...
  • Přestavba autobusového terminálu Zličín 

   Author: Václav Fišer; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Štěpán Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá komplexní přestavbou autobusového terminálu Zličín a s ním spojeného parkoviště P+R. Cílem této práce je docílit, aby v místě vzniknul kvalitní terminál veřejné hromadné dopravy s odpovídajícím ...
  • Úprava autobusového nádraží v Kutné Hoře 

   Author: Pavel Urban; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Lauda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Předmětem diplomové práce „Úprava autobusového nádraží v Kutné Hoře“ je analýza stávajícího stavu autobusového nádraží v Kutné Hoře s definováním jeho hlavních nedostatků a návrh nové podoby autobusového terminálu. Cílem ...
  • Garantované návaznosti mezi autobusovými spoji pražské MHD 

   Author: Jan Vébr; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Andelek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se komplexně zabývá garantovanými návaznostmi (přestupními vazbami) mezi autobusovými spoji pražské MHD. Na základě analýzy současného stavu byla navržena zlepšující opatření týkající se zřizování, ...
  • Optimalizace veřejné dopravy v oblasti Blanského lesa 

   Author: Václav Táborský; Supervisor: Kruntorád Jan; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Cílem této je návrh nového řešení systému veřejné dopravy ve venkovské oblasti Blanského lesa. Návrh je vytvořen na základě analýzy území, do které bylo zahrnuto hodnocení infrastruktury, současné nabídky a poptávky po ...
  • Modernizace přestupního terminálu Liptovský Hrádok 

   Author: Martin Kameniar; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Staškovan Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Predmetom diplomovej práce Modernizácia prestupného terminálu Liptovský Hrádok je návrh konkrétnych stavebných a dopravno-organizačných úprav v rámci tohto prestupného uzla. Návrh vychádza z podrobnej analýzy súčasného ...
  • Optimalizace MHD v Chomutově a Jirkově 

   Author: Petr Jantač; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Andelek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Tato práce se zabývá městskou hromadnou dopravou ve městech Chomutov a Jirkov. Je zde zjištěn aktuální stav z proběhlých průzkumů a navrženy změny k zajištění efektivnějšího a konkurenceschopnějšího dopravního systému.
  • Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/55 

   Author: Iveta Schelleová; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Diplomová práce se zabývá možností zvýšení bezpečnosti na silnici I/55 v úseku od mimoúrovňové křižovatky silnice I/55, dálnice D2 a silnice II/425 po mimoúrovňovou křižovatku silnic I/55 a I/70 se zaměřením na křižovatky. ...
  • Modernizace žst. Praha Malešice 

   Author: Tomáš Fojta; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice Praha-Malešice. Hlavním cílem práce je zvýšit kapacitu stanice a navrhnout nástupiště. Diplomová práce navrhuje dvě hlavní varianty, úspornou a velkorysou. Úsporná ...
  • Porovnání návrhových parametrů železničních stanic v ČR a zahraničí 

   Author: Juraj Bazár; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem diplomové práce „Porovnání návrhových parametrů železničních stanic v ČR a zahraničí“ je porovnání obecného přístupu k navrhování a rekonstrukcím žel. stanic v zemích V4 a znázornění rozdílů v návrzích reálných ...
  • Možnosti propojení hlavních železničních tratí v prostoru Všetat 

   Author: Štěpán Mládek; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem diplomové práce „Možnosti propojení hlavních železničních tratí v prostoru Všetat“ je analyzovat možnosti propojení železničních tratí č. 072 a 090 a na základě těchto podkladů navrhnout možná řešení tohoto ...
  • Cyklointegrační opatření v Havlíčkově ulici v Kolíně 

   Author: Nikola Kuchařová; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Švarc Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem a předmětem této diplomové práce je návrh cyklointegračních opatření v Havlíčkově ulici v Kolíně. Vypracovány byly celkem tři varianty, které vedou k vyšší bezpečnosti a prostupnosti územím nemotorových účastníků ...
  • Studie úprav a zklidnění místních komunikací v oblasti Palmovky 

   Author: Denis Liutov; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Předmětem diplomové práce „Studie úprav a zklidnění místních komunikací v oblasti Palmovky“ je analýza stávajícího stavu dopravy na místních komunikacích v oblasti Palmovky, koncepční návrh organizace dopravy v této oblasti ...
  • Optimalizace veřejné dopravy v Lounech 

   Author: Michal Vitvera; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Beránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem této diplomové práce je optimalizace veřejné dopravy v Lounech. Jedná se o zefektivnění dopravy v tomto městě se zaměřením na integrovaný tarif Dopravy Ústeckého kraje, úseky, kde společně jezdí regionální a městská ...