Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 301

  • Studie cyklistických komunikací ve městě Horažďovice 

   Autor: Macháček David; Vedoucí práce: Koubek Michal; Oponent práce: Forman Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Cílem této diplomové práce je zmapování současných cyklistických tras a navržení nových cyklistických opatření ve městě Horažďovice, které povedou ke koncepčnímu řešení cyklistické dopravy v celém území. Díky nově navrženému ...
  • Úpravy trati Kojetín - Hulín ve vztahu k možným scénářům vývoje dálkové dopravy 

   Autor: Jetelina Petr; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza stavu úseku trati 303 GVD Kojetín - Hulín, její historie a umístění v železniční síti České republiky, rozsahu osobní i nákladní dopravy a současného technického stavu úseku, ...
  • Studie dopravního řešení v okolí ulice Duchcovská v Teplicích 

   Autor: Peterka Michal; Vedoucí práce: Janošec Jan; Oponent práce: Kohlíček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem této diplomové práce je charakteristika stávající dopravní organizace včetně analýzy zpracovaných dopravních záměrů a bezpečnostních rizik v okolí ulice Duchcovská v Teplicích. V návaznosti na analýzu jsou navržena ...
  • Přestupní bod veřejné dopravy ve městě Jilemnice 

   Autor: Zejval Vojtěch; Vedoucí práce: Novotný Vojtěch; Oponent práce: Purkart Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce "Přestupní bod veřejné dopravy ve městě Jilemnice" je stanovení standardů veřejné hromadné dopravy pro přestupní bod Jilemnice, analýza současného stavu a studie optimalizace prostoru autobusového ...
  • Koordinace jízdních řádů mezi železniční a autobusovou dopravou na Jablunkovsku 

   Autor: Cymorek Marek; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce detailně analyzuje současný systém autobusových a železničních linek Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS v oblasti Jablunkovska. Na základě získaných údajů o zdrojích a cílech cest ...
  • Modernizace trati Chlumec nad Cidlinou (včetně) - Hradec Králové (mimo) 

   Autor: Boudyš Daniel; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se věnuje analýze stávajícího stavu trati Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové včetně stanice Chlumec nad Cidlinou. Na základě provedené analýzy, a to jak dopravní, tak technické jsou navrženy potenciální ...
  • Integrovaný dopravní systém Tatry 

   Autor: Matta Lukáš; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Andelek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Predmetom diplomovej práce je vytvoriť všeobecný koncept možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Tatry s cieľom zefektívnenia a zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy. Diplomová práca poukazuje na ...
  • Studie zklidnění dopravy a úprav uličních prostor v obci Dobšice 

   Autor: Adamcová Tereza; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem této diplomové práce s názvem "Studie zklidnění dopravy a úpravy uličních prostor v obci Dobšice" je nejprve analyzovat současný stav dopravy a páteřních komunikací v obci a na základě této analýzy nalézt nedostatky, ...
  • Dopravní řešení historického centra Čelákovic 

   Autor: Zpěváčková Karolína; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce "Dopravní řešení historického centra Čelákovic" je analyzovat současnou dopravu v historickém centru města v oblasti ohraničené ulicemi Rybářská, Na Hrádku, Kostelní, Matěje Červenky, Husova a ...
  • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha Čakovice 

   Autor: Moudrá Karolína; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Hanzl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce "Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha Čakovice" je analýza současného stavu dopravy v MČ Praha - Čakovice, vyhodnocení dopravních nehod v oblasti, návrh úpravy křižovatky ...
  • Rekonstrukce žst. Chomutov 

   Autor: Müller Alan; Vedoucí práce: Veliš Miroslav; Oponent práce: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce řeší možnosti rekonstrukce žst. Chomutov ve vazbě na výhledový stav drážní dopravy v regionu a přepravní vztahy ve městě. Součástí této práce je navržení dopravně technologického a stavebně technického ...
  • Řešení systému záchytných parkovišť na území Prahy a Středočeského kraje 

   Autor: Koubek David; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Valenta Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce se zabývá záchytnými parkovišti P+R (Park & Ride) v Praze a Středočeském kraji se zvláštním zaměřením na záchytná parkoviště u železničních stanic a zastávek. Práce popisuje současný stav i možný budoucí ...
  • Modernizace železniční stanice Nymburk 

   Autor: Zalabák Jan; Vedoucí práce: Týfa Lukáš; Oponent práce: Pinkava Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem diplomové práce "Modernizace železniční stanice Nymburk" je analýza stávajícího a výhledového železničního provozu v této stanici, posouzení stávajícího uspořádání infrastruktury a vypracování návrhů úprav. Hlavním ...
  • Návrh cyklistických tras v Telči 

   Autor: Zachariášová Kamila; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem a cílem této diplomové práce "Návrh cyklistických tras v Telči" je provést analýzu stávajícího stavu cyklotras, zhodnotit koncepci cyklotras zahrnutých v územním plánu města Telč, provést dotazníkové šetření ...
  • Projekt Severovýchodní cyklomagistrály v Praze 

   Autor: Dudík Daniel; Vedoucí práce: Höfler Martin; Oponent práce: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Projekt Severovýchodní cyklomagistrály v Praze" je na základě zjištěných podkladů vytvořit návrh vedení Severovýchodní cyklomagistrály ve vhodné trase.
  • Vliv dlouhodobého stárnutí na vybraná asfaltová pojiva 

   Autor: Kudlík Jiří; Vedoucí práce: Vacín Otakar; Oponent práce: Fiedler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Vliv dlouhodobého stárnutí na vybraná asfaltová pojiva" pojednává o vlivu krátkodobého a dlouhodobého stárnutí na modifikovaná asfaltová pojiva. Práce je pomyslně rozdělena na teoretickou a ...
  • Studie řešení dopravy v klidu v Soběslavi 

   Autor: Miklóš Ondřej; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu dopravy v klidu v centru města Soběslav. Po analýze stávající situace se zaměřuje na možná řešení problémů s nedostatkem parkovacích míst v oblasti a navrhuje různé ...
  • Organizace dopravy a úprava uličního prostoru ve Volgogradské ulici v Liberci 

   Autor: Albert Martin; Vedoucí práce: Šatra Petr; Oponent práce: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Organizace dopravy a úprava uličního prostoru ve Volgogradské ulici v Liberci" je analýza současných přepravních vztahů v řešené části ulice a v přilehlé oblasti se zaměřením na intenzity, směrovost ...
  • Návrh zóny 30 ve vybrané části Chocně 

   Autor: Onik Marek; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Janošec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem Zóny 30 ve vybrané lokalitě města Choceň. Cílem práce je rozbor současného stavu s analýzou dopravních nehod, provedení dopravního průzkumu a dopravy v klidu. Výstupem je návrh možných ...
  • Úprava křižovatky Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov 

   Autor: Havel Tomáš; Vedoucí práce: Honc Tomáš; Oponent práce: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Obsahem této diplomové práce je zpracování studie úprav křižovatky ulic Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov nejméně ve třech variantách s důrazem na zajištění odbočení vlevo i vpravo z ulice Na Kamenci. Diplomová práce ...