Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 311

  • Revitalizace trati Žďár nad Sázavou - Tišnov 

   Autor: Maixnerová Martina; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
   Předmětem diplomové práce "Revitalizace trati Žďár nad Sázavou - Tišnov" je technický popis tratě a analýza jejího dopravního významu pro dopravní obsluhu. Důležitým tématem při rozboru tratě je pohled na rozvojové záměry ...
  • Využití ochranných pruhů pro cyklisty v praxi 

   Autor: Kohout Petr; Vedoucí práce: Koubek Michal; Oponent práce: Havelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem této diplomové práce je analyzovat platnou legislativu k jednotlivým prvkům pro cyklisty používaných v hlavním dopravním prostoru, vyhodnotit chování cyklistů a řidičů motorových vozidel na komunikacích s ochrannými ...
  • Řešení veřejné dopravy v Praze - Čakovicích 

   Autor: Frýba Ondřej; Vedoucí práce: Pušman Vladimír; Oponent práce: Kališ Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce "Řešení veřejné hromadné dopravy v Praze - Čakovicích" je popsat a zhodnotit současný dopravní stav v MČ Čakovice s důrazem na veřejnou hromadnou dopravu. Na základě tohoto popisu budou uvedeny ...
  • Obnova železniční trati Kamenický Šenov - Kamenický Šenov horní nádraží 

   Autor: Maléř Čeněk; Vedoucí práce: Novotný Vojtěch; Oponent práce: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
   Předmětem této diplomové práce je posouzení možnosti a návrh obnovy železniční trati v úseku Kamenický Šenov - Kamenický Šenov horní nádraží. Provoz na této trati byl ukončen v roce 1979. Cílem obnovy železnice je primárně ...
  • Řešení vybraných veřejných prostor v Praze 7 z hlediska dopravní koncepce 

   Autor: Plášil Michal; Vedoucí práce: Janošec Jan; Oponent práce: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce "Řešení vybraných veřejných prostor v Praze 7 z hlediska dopravní koncepce" je analyzovat stávající situaci spolu s provedením dopravních průzkumů a vyhledat rizika nejen z hlediska automobilové ...
  • Obchvat obce Pňov-Předhradí - přeložka I/38 

   Autor: Müller Filip; Vedoucí práce: Kučera Tomáš; Oponent práce: Ibl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předmětem diplomové práce je vypracování studie přeložky silnice I/38, jejíž průtah v současné době prochází obcemi Nová Ves I, Pňov-Předhradí a Oseček, a její napojení na plánovaný severní obchvat Kolína, jehož návrhem ...
  • Návrh nového řešení světelně řízené úrovňové křižovatky Střelničná - Ďáblická 

   Autor: Splítek Jiří; Vedoucí práce: Čarská Zuzana; Oponent práce: Petr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předmětem práce „Návrh nového uspořádání světelně řízené úrovňové křižovatky Střelničná - Ďáblická“ je seznámit se s lokalitou, skrz analýzu nehodovosti zhodnotit bezpečnostní rizika a následně na základě provedeného ...
  • Studie dopravního řešení areálu gymnázia a 3 základních škol v Lovosicích 

   Autor: Pokorná Eva; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce "Studie dopravního řešení areálu gymnázia a 3 základních škol v Lovosicích" je analýza současného stavu organizace dopravy v zadané oblasti ve městě Lovosice. Cílem práce je na základě všech ...
  • Studie úprav Klíšské ulice v Ústí nad Labem 

   Autor: Oubrecht Tomáš; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Drbohlav Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce "Studie úprav Klíšské ulice v Ústí nad Labem " je provést analýzu stávajícího stavu úseku komunikace a na základě rozboru dopravních nehod navrhnout možná organizační a stavební opatření ke zvýšení ...
  • Využití systému vlakotramvaje v oblasti mezi Plzní a Plasy 

   Autor: Velek Petr; Vedoucí práce: Týfa Lukáš; Oponent práce: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
   Obsahem diplomové práce je projekt výstavby systému Tram-Train ve spádové oblasti železniční trati č. 160 mezi Plzní a Plasy. Projekt diplomové práce zahrnuje variantní návrh modernizace železniční trati v úseku Plzeň ...
  • Studie cyklistických komunikací ve městě Horažďovice 

   Autor: Macháček David; Vedoucí práce: Koubek Michal; Oponent práce: Forman Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Cílem této diplomové práce je zmapování současných cyklistických tras a navržení nových cyklistických opatření ve městě Horažďovice, které povedou ke koncepčnímu řešení cyklistické dopravy v celém území. Díky nově navrženému ...
  • Úpravy trati Kojetín - Hulín ve vztahu k možným scénářům vývoje dálkové dopravy 

   Autor: Jetelina Petr; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza stavu úseku trati 303 GVD Kojetín - Hulín, její historie a umístění v železniční síti České republiky, rozsahu osobní i nákladní dopravy a současného technického stavu úseku, ...
  • Studie dopravního řešení v okolí ulice Duchcovská v Teplicích 

   Autor: Peterka Michal; Vedoucí práce: Janošec Jan; Oponent práce: Kohlíček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem této diplomové práce je charakteristika stávající dopravní organizace včetně analýzy zpracovaných dopravních záměrů a bezpečnostních rizik v okolí ulice Duchcovská v Teplicích. V návaznosti na analýzu jsou navržena ...
  • Přestupní bod veřejné dopravy ve městě Jilemnice 

   Autor: Zejval Vojtěch; Vedoucí práce: Novotný Vojtěch; Oponent práce: Purkart Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce "Přestupní bod veřejné dopravy ve městě Jilemnice" je stanovení standardů veřejné hromadné dopravy pro přestupní bod Jilemnice, analýza současného stavu a studie optimalizace prostoru autobusového ...
  • Koordinace jízdních řádů mezi železniční a autobusovou dopravou na Jablunkovsku 

   Autor: Cymorek Marek; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce detailně analyzuje současný systém autobusových a železničních linek Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS v oblasti Jablunkovska. Na základě získaných údajů o zdrojích a cílech cest ...
  • Modernizace trati Chlumec nad Cidlinou (včetně) - Hradec Králové (mimo) 

   Autor: Boudyš Daniel; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se věnuje analýze stávajícího stavu trati Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové včetně stanice Chlumec nad Cidlinou. Na základě provedené analýzy, a to jak dopravní, tak technické jsou navrženy potenciální ...
  • Integrovaný dopravní systém Tatry 

   Autor: Matta Lukáš; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Andelek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Predmetom diplomovej práce je vytvoriť všeobecný koncept možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Tatry s cieľom zefektívnenia a zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy. Diplomová práca poukazuje na ...
  • Studie zklidnění dopravy a úprav uličních prostor v obci Dobšice 

   Autor: Adamcová Tereza; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem této diplomové práce s názvem "Studie zklidnění dopravy a úpravy uličních prostor v obci Dobšice" je nejprve analyzovat současný stav dopravy a páteřních komunikací v obci a na základě této analýzy nalézt nedostatky, ...
  • Dopravní řešení historického centra Čelákovic 

   Autor: Zpěváčková Karolína; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce "Dopravní řešení historického centra Čelákovic" je analyzovat současnou dopravu v historickém centru města v oblasti ohraničené ulicemi Rybářská, Na Hrádku, Kostelní, Matěje Červenky, Husova a ...
  • Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha Čakovice 

   Autor: Moudrá Karolína; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Hanzl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce "Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v MČ Praha Čakovice" je analýza současného stavu dopravy v MČ Praha - Čakovice, vyhodnocení dopravních nehod v oblasti, návrh úpravy křižovatky ...