Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 284

  • Návrh zóny 30 ve vybrané části Chocně 

   Autor: Onik Marek; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Janošec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem Zóny 30 ve vybrané lokalitě města Choceň. Cílem práce je rozbor současného stavu s analýzou dopravních nehod, provedení dopravního průzkumu a dopravy v klidu. Výstupem je návrh možných ...
  • Železniční spojení Děčín - Krupka - Teplice v Čechách 

   Autor: Fryč Milan; Vedoucí práce: Vachtl Martin; Oponent práce: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Předmětem diplomové práce "Železniční spojení Děčín - Krupka - Teplice v Čechách" je zjištění základních přepravních vztahů v rámci této oblasti, dále také provedení komplexní analýzy současného technického stavu trati a ...
  • Vlivy vegetace podél dopravních cest z hlediska bezpečnosti dopravy 

   Autor: Svobodová Kateřina; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Pecherková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Diplomová práce se zabývá výsadbou vzrostlé zeleně podél dopravních cest s důrazem na podélné vzdálenosti mezi nimi. Popisuje výhody a zápory vysazované zeleně, které má pro dopravní komunikace. Zkoumány jsou úseky v České ...
  • Studie řešení dopravy v oblasti ulice Gen. Píky v Českých Budějovicích 

   Autor: Zamlinský Michal; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Jáchym Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Studie řešení dopravy v oblasti ulice Gen. Píky v Českých Budějovicích" je analýza stávajícího stavu ulic Gen. Píky, Strakonická a Pražská a okolní oblasti před a po připojení dálničního úseku ...
  • Návrh přeložky ulice Vídeňská v Praze (úsek Kunratická spojka - Zelené domky) 

   Autor: Mašínová Kateřina; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Předmětem diplomové práce Návrh přeložky ulice Vídeňská v Praze (úsek Kunratická spojka - Zelené domky) je analýza současné dopravní situace v ulicích Vídeňská a Libušská v Praze, a to včetně prognózy intenzit a vyhodnocení ...
  • Vliv vegetace na světelnou situaci kolem dopravních cest 

   Autor: Makarčuková Teťana; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Tato práce řeší problematiku osvětlení podél komunikací v extravilánu v návaznosti na dopravní nehody způsobené střety se zvěří. K řešení byly vybrány 3 lokality s podobnou charakteristikou, podklady byly získány nočním ...
  • Řešení interiérů železničních kolejových vozidel 

   Autor: Strunz David; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Musil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Pro přilákání platícího cestujícího musí dopravní prostředek naplňovat požadavky které na něj cestující má. Pro zjištění požadavků železničních cestujících byla analyzována data od více než 900 respondentů ohledně jejich ...
  • Optimalizace přestupního uzlu Depo Hostivař v Praze 

   Autor: Kliment Jakub; Vedoucí práce: Novotný Ivo; Oponent práce: Tittl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace přestupního uzlu Depo Hostivař" je návrh dispozičního uspořádání přestupního uzlu, které zde umožní ukončení tramvajových linek. Jednotlivé varianty jsou navrženy na základě analýzy ...
  • Organizace dopravy a úprava uličního prostoru ve Volgogradské ulici v Liberci 

   Autor: Albert Martin; Vedoucí práce: Šatra Petr; Oponent práce: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Organizace dopravy a úprava uličního prostoru ve Volgogradské ulici v Liberci" je analýza současných přepravních vztahů v řešené části ulice a v přilehlé oblasti se zaměřením na intenzity, směrovost ...
  • Návrh úprav úseku silnice II/448 

   Autor: Grabovská Lada; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Wichsová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Diplomová práce se zabývá pozemní komunikací II/448 v úseku Olomouc - Ústín. Obsahuje analýzu současného stavu se zaměřením na bezpečnost dopravy pro jednotlivé účastníky provozu. Cílem této práce je zpracování dvou návrhů ...
  • Úprava křižovatky Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov 

   Autor: Havel Tomáš; Vedoucí práce: Honc Tomáš; Oponent práce: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Obsahem této diplomové práce je zpracování studie úprav křižovatky ulic Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov nejméně ve třech variantách s důrazem na zajištění odbočení vlevo i vpravo z ulice Na Kamenci. Diplomová práce ...
  • Možnosti rozvoje integrovaného dopravního systému na Zlínsku 

   Autor: Blažek Petr; Vedoucí práce: Novotný Ivo; Oponent práce: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cílem této práce je navrhnout, jakým způsobem by se mohl rozvíjet integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji. Práce popisuje a analyzuje současný stav veřejné dopravy v oblasti, určuje metody, kterými lze systém ...
  • Provedení bezpečnostní inspekce a auditu v ulici Formanská v MČ Praha - Újezd 

   Autor: Eminger Jakub; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Hakl Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Provedení bezpečnostní inspekce a auditu v ulici Formanská v MČ Praha - Újezd" je analyzovat současný stav komunikace v ulici Formanská pomocí provedení bezpečnostní inspekce a na základě této ...
  • Nízkokapacitní a poptávková doprava v PID 

   Autor: Švasta Jakub; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Nízkokapacitní a poptávková doprava v PID" je popis konceptu nízkokapacitní poptávkové dopravy a nalezení možností jeho uplatnění v rámci systému Pražské integrované dopravy tak, aby jeho využití ...
  • Koncepce bezpečnosti silniční dopravy v obci Byšice 

   Autor: Dostál Vojtěch; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Zárubová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Diplomová práce se zabývá organizací a zklidněním dopravy v obci Byšice. Cílem této práce je analyzovat veškeré bezpečnostní nedostatky za účelem zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti.
  • Návrh úprav v oblasti Malešického náměstí v Praze 10 

   Autor: Šíma Radim; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce je analýza Malešického náměstí a přilehlých komunikací se zaměřením na individuální automobilovou dopravu, dopravu v klidu a problematiku chodců. Smyslem analýzy je najít nedostatky a variantně ...
  • Prověření účinnosti nízkých protihlukových clon 

   Autor: Volf Jiří; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Kropelnický Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   V současnosti se hledají v železniční dopravě nové metody protihlukových opatření. Jedním z nejmodernějších pasivních opatření jsou nízké protihlukové clony, jež eliminují valivý hluk. V říjnu roku 2015 bylo metodickým ...
  • Návrh úprav části ulice Americká v Kladně 

   Autor: Hruška Adam; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Fujan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce je zhodnotit současný stav řešeného úseku ulice Americká a na základě této analýzy navrhnout nové příčné uspořádání komunikace za účelem zklidnění dopravy.
  • Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město 

   Autor: Habalová Markéta; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Dvořák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město" je na základě podkladů vytvořit návrh organizace nového autobusového terminálu vedle železniční stanice Jihlava ...
  • Návrh opatření na úseku a křižovatkách ulice Žežická v Příbrami 

   Autor: Fryc Leopold; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Návrh opatření na úseku a křižovatkách ulice Žežická v Příbrami" je analýza stávajícího stavu světelně řízené křižovatky ulic Žežická x Podbrdská x Karla Kryla, světelně řízené křižovatky u OC ...