Now showing items 1-20 of 366

  • Modernizace přestupního terminálu Liptovský Hrádok 

   Author: Martin Kameniar; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Staškovan Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Predmetom diplomovej práce Modernizácia prestupného terminálu Liptovský Hrádok je návrh konkrétnych stavebných a dopravno-organizačných úprav v rámci tohto prestupného uzla. Návrh vychádza z podrobnej analýzy súčasného ...
  • Optimalizace MHD v Chomutově a Jirkově 

   Author: Petr Jantač; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Andelek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-12)
   Tato práce se zabývá městskou hromadnou dopravou ve městech Chomutov a Jirkov. Je zde zjištěn aktuální stav z proběhlých průzkumů a navrženy změny k zajištění efektivnějšího a konkurenceschopnějšího dopravního systému.
  • Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/55 

   Author: Iveta Schelleová; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-08)
   Diplomová práce se zabývá možností zvýšení bezpečnosti na silnici I/55 v úseku od mimoúrovňové křižovatky silnice I/55, dálnice D2 a silnice II/425 po mimoúrovňovou křižovatku silnic I/55 a I/70 se zaměřením na křižovatky. ...
  • Modernizace žst. Praha Malešice 

   Author: Tomáš Fojta; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice Praha-Malešice. Hlavním cílem práce je zvýšit kapacitu stanice a navrhnout nástupiště. Diplomová práce navrhuje dvě hlavní varianty, úspornou a velkorysou. Úsporná ...
  • Porovnání návrhových parametrů železničních stanic v ČR a zahraničí 

   Author: Juraj Bazár; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem diplomové práce „Porovnání návrhových parametrů železničních stanic v ČR a zahraničí“ je porovnání obecného přístupu k navrhování a rekonstrukcím žel. stanic v zemích V4 a znázornění rozdílů v návrzích reálných ...
  • Možnosti propojení hlavních železničních tratí v prostoru Všetat 

   Author: Štěpán Mládek; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem diplomové práce „Možnosti propojení hlavních železničních tratí v prostoru Všetat“ je analyzovat možnosti propojení železničních tratí č. 072 a 090 a na základě těchto podkladů navrhnout možná řešení tohoto ...
  • Cyklointegrační opatření v Havlíčkově ulici v Kolíně 

   Author: Nikola Kuchařová; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Švarc Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem a předmětem této diplomové práce je návrh cyklointegračních opatření v Havlíčkově ulici v Kolíně. Vypracovány byly celkem tři varianty, které vedou k vyšší bezpečnosti a prostupnosti územím nemotorových účastníků ...
  • Studie úprav a zklidnění místních komunikací v oblasti Palmovky 

   Author: Denis Liutov; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Předmětem diplomové práce „Studie úprav a zklidnění místních komunikací v oblasti Palmovky“ je analýza stávajícího stavu dopravy na místních komunikacích v oblasti Palmovky, koncepční návrh organizace dopravy v této oblasti ...
  • Optimalizace veřejné dopravy v Lounech 

   Author: Michal Vitvera; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Beránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem této diplomové práce je optimalizace veřejné dopravy v Lounech. Jedná se o zefektivnění dopravy v tomto městě se zaměřením na integrovaný tarif Dopravy Ústeckého kraje, úseky, kde společně jezdí regionální a městská ...
  • Analýza úrovně bezpečnosti v místě autobusových zastávek v extravilánu 

   Author: Lucie Vlčková; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Nováček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Hlavní náplní této diplomové práce „Analýza úrovně bezpečnosti v místě autobusových zastávek v extravilánu“ je pomocí průzkumu analyzovat současný stav komunikace v místě autobusových zastávek z hlediska bezpečnosti ...
  • Modernizace železniční stanice Kostelec u Jihlavy 

   Author: Martin Formáček; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Předmětem diplomové práce „Modernizace železniční stanice Kostelec u Jihlavy“ je analyzovat současný stav železniční stanice, včetně rozsahu provozu osobní a nákladní dopravy, a nalézt problematická místa a nedostatky ve ...
  • Návrh nového vedení a uspořádání páteřní cyklistické trasy Slavonice - Jihlava 

   Author: Jan Ondráček; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Stejskal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce je návrh nového vedení páteřní cyklistické trasy ze Slavonic do Jihlavy. Zabývá se popisem stávajících cyklistických tras v dotčeném území a dopravním značením komunikací pro cyklisty. Hlavní důraz ...
  • Studie dopravy v obci Zdiby a jejím blízkém okolí 

   Author: David Hudec; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Homolová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Studie dopravy v obci Zdiby a jejím okolí“ je analýza současné dopravní situace v obci Zdiby včetně identifikace dopravních nedostatků. Dále je práce zaměřena na analýzu dopravních záměrů v obci ...
  • Návrh nového uspořádání ulic Ostravská a Ke Hřišti v Milovicích 

   Author: Andreas Papadopulos; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Ležák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Návrh nového uspořádání ulic Ostravská a Ke Hřišti v Milovicích“ je analýza současného stavu dopravy a infrastruktury v oblasti Milovic. Tato oblast sloužila téměř 100 let pro různé účely armády ...
  • Studie uspořádání prostoru nového přednádraží v Milovicích 

   Author: David Bortel; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nižňanský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Studie uspořádání prostoru nového přednádraží v Milovicích“ je analýza současného stavu a následný návrh nové koncepce využití prostoru u železniční stanice Milovice s krátkodobým i dlouhodobým ...
  • Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí 

   Author: Aneta Matysková; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Ryndová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Koncepce dopravy v klidu ve městě Vrchlabí“ je zhodnotit současný stav dopravy v klidu na území města Vrchlabí a na základě analýzy rozpracovat optimální řešení managementem parkování.
  • Technická studie jihovýchodního úseku Hostivařské spojky 

   Author: Jan Šátek; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Hrdina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Technická studie jihovýchodního úseku Hostivařské spojky“ je navržení silniční liniové stavby v návrhové kategorii S/11,5/50 propojující ulici Kutnohorská/Přátelství a Silniční okruh kolem Prahy ...
  • Řešení dopravní obsluhy historického centra Českých Budějovic 

   Author: Ondřej Talíř; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem této diplomové práce je analýza současného stavu dopravy v historickém centru Českých Budějovic a návrh úprav místních komunikací, které by umožnily napřímení elektrobusových linek procházejících řešeným území. ...
  • Optimalizace silniční sítě v okolí města Lanškroun 

   Author: Vojtěch Žondecký; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Hejl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Optimalizace silniční sítě v okolí města Lanškroun“ je navrhnout technické řešení silniční sítě v extravilánu na jižní straně města. Optimalizovat směrové a výškové řešení obchvatu města Lanškroun ...
  • Studie obchvatu města Frýdlant 

   Author: Matěj Šilhán; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce „Studie obchvatu města Frýdlant“ je analyzovat stávající stav průtahu silnice I/13 přes město Frýdlant a provést dopravní průzkum intenzit včetně identifikace nehodovosti. Na základě poskytnutých ...