Now showing items 66-85 of 178

  • Marketingový výzkum kvality služeb vybrané společnosti pomocí metody Mystery Shopping 

   Author: Lucie Tomášková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Cílem bakalářské práce je provedení marketingového výzkumu pomocí metody Mystery Shopping a vyhodnocení kvality nabízených služeb a přístup zaměstnanců ve vybraných bankovních institucích. Přínosem bakalářské práce je ...
  • Mentoring v průběhu adaptace zaměstnance v organizaci X 

   Author: Ester Drechslerová; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Toupalová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Bakalářská práce se zabývá mentoringem v průběhu adaptace zaměstnance. V teoretické části je popsána adaptace a vzdělávání zaměstnanců. Praktická část představuje firmu Retail Fashion s.r.o. a popisuje procesy vzdělávání ...
  • Motivace a odměňování zaměstnanců 

   Author: Benáková Petra; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V bakalářské práci se zabývám problematikou motivace a odměňování zaměstnanců ve firmě Europ Assistance. Teoretická část je věnována pojmu motivace, motivačním teoriím a formám odměňování. V praktické části je zpracována ...
  • Motivace a pracovní benefity 

   Author: Hudec Daniel; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Má bakalářská práce se zabývá problematikou motivace a zaměstnaneckých benefitů ve společnosti Česká Pojišťovna, a.s.. V teoretické části se zabývám pojmy motivace a benefity, popisuji jejich význam, druhy a charakteristiku. ...
  • Motivace zaměstnanců a zaměstnanecké benefity ve firmě 

   Author: Tereza Ohnemichlová; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Rudolf Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Bakalářská práce se zaměřuje na téma motivace zaměstnanců a zaměstnaneckých benefitů. Cílem této práce je analyzovat motivační systém ve vybrané firmě a dále zjistit, jaké zaměstnanecké benefity jsou nabízeny zaměstnancům ...
  • Možnosti uplatnění flexibilních forem práce 

   Author: Bretšnajdrová Lucie; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Riznerová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem možností uplatnění flexibilních forem práce. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda a za jakých podmínek mají lidé zájem o flexibilní formy zaměstná-ní. Teoretická část je zaměřená ...
  • MÚVS - zdroj mladých talentů pro komerční sféru 

   Author: Jakub Štorek; Supervisor: Krejčí Miloš; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce je zaměřená na marketingový výzkum. Hlavní účel této bakalářské práce je zmapovat spokojenost, preference a kvality studentů Masarykova ústavu vyšších studií. Ke sběru potřebných dat je využita jedna z ...
  • Mystery Shopping 

   Author: Šilhanová Lucie; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá metodou marketingového výzkumu zvanou Mystery shopping. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly, které se zabývají marketingem, ...
  • Mystery shopping 

   Author: Simeonovová Natálie; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se věnuje jedné z metod marketingového výzkumu, a to Mystery shop-ping, česky "utajovaný nákup". Teoretická část pojednává o marketingovém výzkumu a jeho metodách, především tedy o metodě Mystery shopping. ...
  • Mystery Shopping 

   Author: Saranova Gilyana; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, ve které definuje marketingový výzkum. Zmiňuje především důležitost pochopení daného tématu, který je přímo spojen s metodou Mystery shopping. Následně v praktické časti se zabývá ...
  • Mystery shopping pražských kaváren 

   Author: Vacínek Patrick; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vybraných pražských kaváren na Praze 1 pomocí metody mystery shoppingu. Pro tuto práci bylo vybráno 6 různých kaváren, které se svým konceptem podobají podniku My Bistro & Café, pro ...
  • Mystery shopping v oblasti telekomunikačních služeb 

   Author: Ngo Thuy My; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na metodu marketingového výzkumu, kterou je Mystery shopping. Pomocí této metody je analyzována úroveň zákaznického servisu, která je poskytována třemi největšími telekomunikačními ...
  • Mystery Shopping v podniku Muziker 

   Author: Štantejská Alena; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby zkvalitnění služeb firmy Muziker s pomocí metody Mystery shopping. Cílem práce je prověřit zaměstnance a jejich schopnost reagovat na potřeby zákazníků a zkontrolovat prostory, ...
  • Mystery Shopping ve vybraném odvětví 

   Author: Karolina Šebánková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem bakalářské práce je zhodnocení poskytovaných služeb v hotelnictví pomocí metody Mystery Shopping. Dílčím cílem je zhodnocení současného stavu segmentu ekohotelů v Praze. Podle zjištěných nedostatků pomocí metody ...
  • Mzdová politika podniku 

   Author: Kozlík David; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Tato práce se zabývá mzdovou politikou podniku konkrétního podniku. V teoretické části je na základě literatury jsou vypracovány koncepty, které slouží jako podklad pro tvorbu vlastní analýzy. V praktické části je provedení ...
  • Nábor a výběr pracovníků ve vybraných společnostech 

   Author: Dušková Michaela; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se věnuje problematice náboru a výběru pracovníků. Jejím cílem je zmapovat tuto personální činnost ve vybraných společnostech a navrhnout opatření na zefektivnění používaných metod. Teoretická část přibližuje ...
  • Nástroje internetového marketingu vybraného e-shopu 

   Author: Toufarová Tereza; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je analýza nástrojů internetového marketingu, které jsou vhodné pro e-shop. Zásadním přínosem práce je analýza současného online komunikačního mixu vybraného e-shopu. Dílčím cílem práce bude ...
  • Návrh komunikační kampaně pro vybranou organizaci 

   Author: Lucie Zelená; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Kargerová Diana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá sportovním marketingem a využitím nástrojů komunikace v rámci komunikační kampaně. Cílem této práce je analýza současného stavu komunikační strategie a vytvoření návrhu nové marketingové kampaně. ...
  • Návrh systému hodnocení zaměstnanců na Úřadu městské části v Praze 

   Author: Mašínová Adéla; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout systém hodnocení zaměstnanců pro úřad určité městské části v Praze, který by mohl být využit v praxi. V teoretické části je vymezeno současné pojetí řízení pracovního výkonu a jeho úzká ...
  • Obsazování pracovních míst pomocí personální agentury 

   Author: Chaloupková Eva; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce je založena na službách recruitmentu, které personální agen-tury nabízí jako jednu ze svých služeb v oblasti náboru. Teoretická část je věno-vána analýze postupů náboru s využitím personální agentury. V ...