Now showing items 217-236 of 326

  • Použití intervalové aritmetiky v řešičích soustav lineárních rovnic 

   Author: Kulle Martin; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá řešením soustavy lineárních rovnic v intervalové aritmetice. Pro řešení soustav rovnic jsou použity metody Gaussovy eliminace, Jacobiova metoda, Gauss-Seidelova metoda a metoda sdružených gradientů. ...
  • Praktická výkonnost různých implementací prioritní fronty 

   Author: Radoslav Hašek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Teoretická část této práce popisuje abstraktní datovou strukturu prioritní fronta, její podporované operace a řadu možných implementací, které jsou podrobně rozebrány po teoretické stránce. Dále jsou uvedeny příklady užití ...
  • Praktická výkonnost různých implementací prioritní fronty 

   Author: Schierreich Šimon; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce se zabývá měřením reálné výkonnosti vybraných implementací prioritní fronty pro rozličná vstupní data a různý poměr prováděných operací. Implementace jednotlivých variant proběhla v programovacím jazyce \Cpp a ...
  • Predikce počtu odpovědí na inzerát 

   Author: Šmíd Martin; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Trlifajová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce se zabývá metodami prediktivního modelování a vytěžování znalostí z textu. Na základě dat o pracovních inzerátech je cílem predikovat počet odpovědí na inzerát. Jednotlivé atributy jsou prozkoumány a zajímavé ...
  • Problém cestujícího lovce hry Geocaching I 

   Author: Schovánková Klára; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato práce se zabývá hledáním tras pro hru Geocaching. Její součástí je porovnání různých algoritmů pro hledání vhodných tras se zaměřením na hladové algoritmy a 2-aproximační algoritmus. Těchto algoritmů je následně využito ...
  • Problém monitorovaní hran vzdálenostmi vzhledem ke strukturálním parametrům 

   Author: Václav Lepič; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Knop Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zabývá problémem monitorování hran pomocí vzdáleností. Problém je nejdříve popsán a poté je k němu přistoupeno z pohledu strukturálních parametrů. Algoritmus parametrizovaný velikostí vrcholového pokrytí byl ...
  • Problém nejkratší cesty s minimální excentricitou vzhledem ke strukturálním parametrům 

   Author: Martin Kučera; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Knop Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Problém nejkratší cesty s minimální excentricitou spočívá v nalezení takové nejkratší cesty v daném grafu, jejíž excentricita je minimální. O problému je známo, že je NP-úplný a W[2]-těžký vzhledem k minimální excentricitě. ...
  • Procesní stroj pro metodu BORM 

   Author: Zyková Alžběta; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Program pro vytváření trojrozměrných prototypů 

   Author: Haur Vojtěch; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Protisměrné vyhledávání ve stromech 

   Author: Kocík David; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Průzkum metod řešících problém indexování stromových datových struktur 

   Author: Karolina Hrnčiříková; Supervisor: Šestáková Eliška; Opponent: Plachý Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Stromové indexování je problém vyhledávání určitého typu dotazů v předzpracovaných datech, které mají tvar stromové struktury. Tento problém existuje v mnoha variantách. Jelikož jsme nenašli shrnutí, které by popisovalo ...
  • Přední část překladače GCC pro vnitřní formu GCC 

   Author: Senko Martin; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato praca analyzuje jeden zo vstavanych vystupnych formatov vnutornej reprezentacie programu v GCC a informacnu hodnotu, ktoru obsahuje. Praca dalej obsahuje navrhy na jeho rozsirenie a popisuje implementaciu prednej casti ...
  • Předzpracování dat pro řazení algoritmem Sample sort 

   Author: Pavel Erazím; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na řadici algoritmus Samplesort.Cilem bylo algoritmus implementovat a paralelizovat. V této práci ukáži, že představená implementace pro CPU se podle výsledků měřeni ukazuje jako efektivnějši ...
  • Předzpracování snímků vzorků pneumatiky 

   Author: Pavlas Filip; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou optického snímku vzorku pneumatiky. Výsledný snímek je získán na základě mnoha částečných snímků otáčející se pneumatiky, pořízených maticovou kamerou. Popsány jsou metody získání ...
  • Překlad QuakeC do Rustu 

   Author: Martin Taibr; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zaměřuje na nalezení vhodného přístupu k překladu jazyka QuakeC do jazyka Rust a implementaci prototypu takového překladače. Překladač se snaží zachovat čitelnost kódu a podporuje překlad některých maker ...
  • Překladač skriptovacího jazyka RA do Javy 

   Author: Daniil Grankin; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Šestáková Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cilem této práce je návrh a implementace vylepšeného skriptovaciho enginu, řešeni problémů a návrh nových vlastnosti existujici proprietárni implemen-tace tohoto enginu. Skriptovaci engin se použivá ke zpracováni skriptů ...
  • Přepisování číselných řetězců a jeho aplikace v teorii čísel 

   Author: Oppl David; Supervisor: Dombek Daniel; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se věnuje studiu aplikací tzv. přepisovacích pravidel, speciálních zobrazení na množině nekonečných slov. Rešeršní část shrnuje problematiku poziční reprezenzace čísel a ukazuje, jak lze přepisovací pravidla ...
  • Přesné algoritmy pro geodetické číslo a metrickou dimenzi grafu 

   Author: Jílek Marek; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením parametrizovaného algoritmu hledajícího geodetické číslo na grafech s nízkým vrcholovým pokrytím. Geodetické číslo je velikost minimální množiny takové, že na nejkratších cestách ...
  • Převod pohybu očí na pohyb kurzoru myši 

   Author: Škařupa Jan; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem sledování pohybu očí, konkrétně detekcí bodu pohledu. Zkoumá současné metody a algoritmy. Dále je modifikuje pro použití při překladu pohybu očí na pohyb kurzoru. Práce uvažuje pouze ...
  • Přibližná pokrytí textových řetězců 

   Author: Vendula Švastalová; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce staví na publikaci Kędzierského and Radoszewského, kteří představili vylepšené polynomiální algoritmy řešící problém k-přibližných pokrytí řetězců nad Hammingovou, Levenshteinovou a váženou editační vzdáleností. ...