Now showing items 1-1 of 1

  • Informování obyvatelstva o zásadách chování při vzniku mimořádných událostí 

   Author: Procházková Zuzana; Supervisor: Hendrych Adam; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Diplomová práce na téma ?Informování obyvatelstva o zásadách chování přivzniku mimořádných událostí?popisuje současný stav varování obyvatelstva vČeské republice. Věnuje se podrobněji jednotnému systému varování a vyrozumění, ...