Now showing items 1-1 of 1

  • Odlišnost postavení a úkolů hlavního města Prahy od statutárních měst a krajů v oblasti krizového řízení 

   Author: Kužiel Radek; Supervisor: Friedrich Ladislav; Opponent: Hýža Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou specifického postavení hlavního města Prahy, městských částí a jejich orgánů v oblasti právní úpravy krizového řízení, integrovaného záchranného systému a požární ochrany. ...