Now showing items 1-1 of 1

  • Připravenost poskytovatelů akutní lůžkové péče na provedení evakuace 

   Author: Brezovská Hana; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Váchek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Cílem této diplomové práce je zmapovat připravenost poskytovatelů akutní