Now showing items 1-1 of 1

  • Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod 

   Author: Netolická Anika; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Černý Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   V předkládané diplomové práci je rozebrána problematika nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při krizové situaci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod. Aktuálnost problematiky vychází z ...