Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza možností zvýšení efektivity vzdělávání dobrovolných hasičů v České republice 

   Author: Soukup Lukáš; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Diplomová práce přináší ucelený přehled systému jednotek požární ochrany. Představen je i integrovaný záchranný systém, jeho složky a možnosti cvičení složek při společném zásahu u dané mimořádné události. Práce hodnotí ...