Now showing items 1-1 of 1

  • Mezinárodní organizace v kosovské krizi 

   Author: Raszyková Tereza; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Sedlák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Obsahem diplomové práce je charakteristika tzv. 3.Jugioslávie a zároveň popsání kosovské krize, jež byla součástí 3. Jugoslávie. V teoretické části je blíže objasněna definice války, dále je objasněna historie kosovského ...