Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza současných poznatků o vlivu malých radiačních dávek na lidský organismus 

   Author: Vaňková Jana; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Freitinger Skalická Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Malé dávky ionizujícího záření jsou obecně definovány jako interval od nuly do 100 mSv. Tento rozsah může být přísnější nebo benevolentnější v závislosti na aplikaci ionizujícího záření. Nejvíce otázek ke vztahu dávky a ...