Now showing items 1-1 of 1

  • Posttraumatická stresová porucha u pracovníků složek integrovaného záchranného systému 

   Author: Skoková Jaroslava; Supervisor: Šeblová Jana; Opponent: Šín Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato práce se zabývá posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) u příslušníků integrovaného záchranného systému (IZS). Je rozdělena na dvě části. V první části se věnujeme popisu této poruchy, jaké existují příčiny jejího ...