Now showing items 1-1 of 1

  • Připravenost policistů Plzeňského kraje na mimořádné události a krizové situace 

   Author: Kruba Karel; Supervisor: Štorek Josef; Opponent: Sedlák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Abstrakt Diplomová práce je věnována problematice krizové připravenosti policistů zařazených v jednotlivých službách Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Cílem je získání ucelené představy o stavu připravenosti ...