Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv a dopady centralizace na činnost operačních středisek základních složek IZS 

   Author: Vavrová Lenka; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Předmětem diplomové práce je zpracování analýzy dopadů centralizace na činnost operačních a informačních středisek Hasičského záchrannéhosboru. Je popsán vývoj operačních středisek, jejich současná organizace a systémy ...