Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroje řešení krizových situací v České republice 

   Author: Holczerová Jana; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Dostál Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení současného stavu problematiky krizového řízení v České republice. Předmětem zkoumání pomocí komparativně-analytické metody jsou legislativní i nelegislativní nástroje řešení ...