Now showing items 1-1 of 1

  • Místo a úloha České národní banky v systému krizového řízení České republiky 

   Author: Kopřiva Štěpán; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Caithamlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce je zaměřena na popis role České národní banky v systému krizového řízení České republiky. Česká národní banka má, stejně jako většina centrálních bank, poměrně specifické postavení mezi orgány veřejné moci. ...