Now showing items 1-1 of 1

  • Připravenost Středočeského kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací 

   Author: Gillernová Klára; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Mildorf René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem této diplomové práce je připravenost Středočeského kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, ...