• Analýza automobilového trhu a optimalizace přepravních toků 

   Autor: Hojný Stanislav; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Kholová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Bakalářská práce analyzuje vývoj a současný stav automobilového průmyslu v Evropské unii s bližším zaměřením se na země Visegrádské čtyřky a změny, jež by v tomto odvětví měly během následujících let nastat. Na základě ...
  • Analýza činnosti operátora kombinované dopravy v Rusku a v České republice 

   Autor: Ovsiyuk Yana; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Fišer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá kombinovanou dopravou, zejména rozborem činností operátorů ve dvou různých (odlišných) zemích České republice a Ruské federace. Cílem této práce je tyto činnosti porovnat a využit výhody obou operátorů.
  • Analýza evropských dopravních koridorů pro přepravu zboží 

   Autor: Voráček Jan; Vedoucí práce: Zdvořák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR 

   Autor: Medek Karel; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Honců Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza poskytovaných služeb z hlediska kvality mezinárodní spediční firmy 

   Autor: Subbotina Polina; Vedoucí práce: Faifrová Veronika; Oponent práce: Lutr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce na téma Analýza poskytovaných služeb z hlediska kvality mezinárodní spediční firmy je zaměřena na hodnocení z hlediska kvality poskytovaných služeb firmou s. r. o "Venta - Trans Europe" sídlící v Praze. ...
  • Analýza přepravy dřeva v logistickém procesu 

   Autor: Maslikiewiczová Iva; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Komeštík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Tato bakalářské práce je zaměřena na problematiku přepravy dřevní hmoty a to jak po silnici, tak po železnici. V jednotlivých částech práce jsou charakterizovány dopravní prostředky vhodné k přepravě dřeva. Dále je zde ...
  • Analýza softwaru pro tvorbu investičního programu firmy 

   Autor: Lukš Radovan; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza stavu dopravních emisí v ČR pomocí časových řad 

   Autor: David Jan; Vedoucí práce: Lánská Martina; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Analýza využití Pražské integrované dopravy z pohledu cestovního ruchu 

   Autor: Koropova Margarita; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Vančura Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Předmětem bakalářské práce je integrovaná doprava v Praze, její role v cestovním ruchu a význam pro cestující. Práce podává přehled o integrovaných dopravních systémech obecně, jejich vzniku a současném stavu ve světě. ...
  • Aplikace RFID pro identifikaci a skladování zboží 

   Autor: Večeřa Radim; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Lopour Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Autobusové linky v aglomeraci města Olomouce 

   Autor: Metelka Stanislav; Vedoucí práce: Pospíšil Jiří; Oponent práce: Nedbal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá koexistencí městských a příměstských autobusových linek na území města Olomouce ve dvou vybraných směrech. První část tvoří analýza stávajícího stavu nabídky dopravní obslužnosti a organizace ...
  • Cenová politika podniku provozujícího osobní lodní dopravu 

   Autor: Novotná Kateřina; Vedoucí práce: Komrska Martin; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Cenová politika podniku provozující osobní lodní dopravu" je vyčíslení nákladů možnými způsoby v případové studii na trase Děčín - Drážďany a na základě kalkulací porovnat a zhodnotit jednotlivé ...
  • Časová analýza výměny železničního svršku 

   Autor: Lemerman Ondřej; Vedoucí práce: Lánská Martina; Oponent práce: Hartmann Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopravní obsluha pekáren vybraného území 

   Autor: Koukal Petr; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Drahošová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravní obsluha pekáren vybraného území" je analyzovat současný stav distribučních tras pro rozvoz pečiva pro pekárnu v Rudné a za pomoci optimalizačních procesů navrhnout nové distribuční ...
  • Dopravní obsluha sběrných míst vybraného území 

   Autor: Pochop Stanislav; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Drahošová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Cílem této práce byla optimalizace a návrh vhodných tras svozu mléka pro mlékárenský závod TPK Pribina v Hesově. Nejdříve byla firma TPK Pribina krátce představena a byl uveden současný stav svozu mléka. Následně byly ...
  • Dopravní obsluha vybrané části sítě 

   Autor: Vlček Bohumil; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Drahošová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předmětem této bakalářské práce je optimalizace výchozího plánu strojové úpravy systému lyžařských stop Jizerské magistrály s využitím aparátu teorie grafů pro dopravní obsluhu hran sítě. Na základě charakteristiky této ...
  • Efektivnost investice do výstavby nové čerpací stanice 

   Autor: Ptáček Miloslav; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Dobíšek Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Předmětem bakalářské práce "Efektivnost investice do výstavby nových čerpacích stanic" je analyzovat současný trh čerpacích stanic. A na základě této analýzy vyhodnotit, zda je efektivní investovat do výstavby nových ...
  • Ekonomická rozvaha projektu Moto Student 

   Autor: Jozová Šárka; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Tauberová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Základ této bakalářské práce "Ekonomická rozvaha projektu Moto Student" vznikl díky soutěži Moto Student 2015/2016, jehož povinnou součástí je ekonomická analýza vývoje a výrobního procesu motocyklů. Práce je zaměřená na ...
  • Ekonomické dopady poklesu počtu cestujících dopravního podniku a možnosti řešení 

   Autor: Rikk Tomáš; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Šlejtr Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Ekonomické dopady poklesu počtu cestujících dopravního podniku a možnosti řešení" je zjistit příčiny poklesu cestujících dopravního podniku v Ústí nad Labem a na základě zjištěných příčin navrhnout ...
  • Ekonomické hodnocení bezobslužného metra 

   Autor: Karešová Petra; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Vančura Pavel Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na ekonomické porovnání bezobslužného a klasického metra. První kapitola je věnována historii podpovrchových systémů ve vybraných světových městech a v Česku. Druhá kapitola je zaměřena ...