Now showing items 15-34 of 145

  • Cenová politika podniku provozujícího osobní lodní dopravu 

   Author: Novotná Kateřina; Supervisor: Komrska Martin; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Cenová politika podniku provozující osobní lodní dopravu" je vyčíslení nákladů možnými způsoby v případové studii na trase Děčín - Drážďany a na základě kalkulací porovnat a zhodnotit jednotlivé ...
  • Časová analýza výměny železničního svršku 

   Author: Lemerman Ondřej; Supervisor: Lánská Martina; Opponent: Hartmann Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopady minimální mzdy ve státech EU na dopravce z České republiky 

   Author: Bil Martin; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Medveď Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem bakalářské práce "Dopady minimální mzdy ve státech EU na dopravce z České republiky" je analyzovat strukturu českého dopravního trhu a vyvodit důsledky zavedení evropských zákonů o minimální mzdě na dopravce z ...
  • Dopravní obsluha pekáren vybraného území 

   Author: Koukal Petr; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Drahošová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravní obsluha pekáren vybraného území" je analyzovat současný stav distribučních tras pro rozvoz pečiva pro pekárnu v Rudné a za pomoci optimalizačních procesů navrhnout nové distribuční ...
  • Dopravní obsluha sběrných míst vybraného území 

   Author: Pochop Stanislav; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Drahošová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Cílem této práce byla optimalizace a návrh vhodných tras svozu mléka pro mlékárenský závod TPK Pribina v Hesově. Nejdříve byla firma TPK Pribina krátce představena a byl uveden současný stav svozu mléka. Následně byly ...
  • Dopravní obsluha vybrané části sítě 

   Author: Vlček Bohumil; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Drahošová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předmětem této bakalářské práce je optimalizace výchozího plánu strojové úpravy systému lyžařských stop Jizerské magistrály s využitím aparátu teorie grafů pro dopravní obsluhu hran sítě. Na základě charakteristiky této ...
  • Efektivnost investice do výstavby nové čerpací stanice 

   Author: Ptáček Miloslav; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Dobíšek Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Předmětem bakalářské práce "Efektivnost investice do výstavby nových čerpacích stanic" je analyzovat současný trh čerpacích stanic. A na základě této analýzy vyhodnotit, zda je efektivní investovat do výstavby nových ...
  • Ekonomická rozvaha projektu Moto Student 

   Author: Jozová Šárka; Supervisor: First Jiří; Opponent: Tauberová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Základ této bakalářské práce "Ekonomická rozvaha projektu Moto Student" vznikl díky soutěži Moto Student 2015/2016, jehož povinnou součástí je ekonomická analýza vývoje a výrobního procesu motocyklů. Práce je zaměřená na ...
  • Ekonomické dopady poklesu počtu cestujících dopravního podniku a možnosti řešení 

   Author: Rikk Tomáš; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Šlejtr Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Ekonomické dopady poklesu počtu cestujících dopravního podniku a možnosti řešení" je zjistit příčiny poklesu cestujících dopravního podniku v Ústí nad Labem a na základě zjištěných příčin navrhnout ...
  • Ekonomické hodnocení bezobslužného metra 

   Author: Karešová Petra; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Vančura Pavel Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na ekonomické porovnání bezobslužného a klasického metra. První kapitola je věnována historii podpovrchových systémů ve vybraných světových městech a v Česku. Druhá kapitola je zaměřena ...
  • Ekonomické hodnocení distribučních procesů ve firmě KONDOR, s.r.o. 

   Author: Šestáková Anna; Supervisor: Valenta Kryštof; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tato práce se zabývá rozborem změn v distribuci zboží a jejich ekonomickými dopady ve firmě KONDOR, s.r.o. Jsou zde rozebrány návrhy řešení cestou optimalizace distribučních procesů a cestou cenové politiky. Součástí práce ...
  • Evropské elektronické mýtné 

   Author: Kopecký Petr; Supervisor: Skurovec Václav; Opponent: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Externí financování podniku v dopravě a spojích 

   Author: Ryneš Jaroslav; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Nezmar Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování cyklostezky Podskalí ve Strakonicích 

   Author: Halounová Lenka; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Hejpetrová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Předmětem bakalářské práce "Financování cyklostezky Podskalí ve Strakonicích" je analyzovat způsob, jakým byla cyklostezka financována, navrhnout způsoby financování, které by byly výhodné v případě, že by se cyklostezka ...
  • Financování dopravních staveb formou PPP 

   Author: Mikolášik Vít; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Nezmar Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování rozvoje Letiště České Budějovice 

   Author: Kouba Petr; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Vodičková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Harmonizace financování dopravní infrastruktury v České republice 

   Author: Martínek Karel; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Čoček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
   Tato práce se zabývá financováním dopravní infrastruktury v České republice. Úvodní část je věnována rozdělením dopravní infrastruktury podle druhů dopravy. Následně se zabývá financováním dopravní infrastruktury u našich ...
  • Hodnocení závislosti makroekonomických ukazatelů a výkonů veřejné dopravy 

   Author: Troitskaya Alina; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Práce se zabývá hodnocením závislosti makroekonomických ukazatelů ve veřejné dopravě pro Ústecký kraj a kraj Vysočinu. Došlo ke zjištění a ohodnocení závislosti nezaměstnanosti, HDP a věkového složení obyvatelstva na prodeji ...
  • Identifikační technologie logistických řetězců 

   Author: Plašilová Alena; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   V této bakalářské práci se zabývám automatickou identifikací používanou v logistických řetězcích. Začátkem práce popisuji důležité logistické pojmy, jako jsou logistické systémy a subsystémy, jejich prvky, subjekty ...
  • Kalkulace a vykazování nákladů veřejné linkové autobusové dopravy 

   Author: Prokopcová Pavla; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem bakalářské práce "Kalkulace a vykazování nákladů veřejné linkové dopravy" je navržení aktualizace metodiky DOP (MD) 2-04 pro zefektivnění vykazovaných nákladů dopravci. Teoretická část práce se zabývá aktuální ...