Now showing items 82-101 of 145

  • Platební metody používané v městské hromadné dopravě 

   Author: Javůrková Pavla; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Horáček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Abstrakt Bakalářská práce se věnuje platebním metodám v městské hromadné dopravě. Shrnuje jízdenky, jejich nosiče, způsoby placení a jejich vzájemnou provázanost. Poukazuje na moderní způsob odbavení za použití platebních ...
  • Podnikatelský plán malé firmy v letecké dopravě 

   Author: Pelc Miroslav; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání dálkové lodní a letecké přepravy zboží 

   Author: Vicherková Lucie; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza současného stavu lodní a letecké přepravy zboží mezi Českou republikou a Čínou nebo Severní Amerikou. V první části práce jsou objasněny teoretické poznatky, které jsou dále ...
  • Porovnání objemu dotací silniční a železniční dopravy v ČR 

   Author: Hába Ondřej; Supervisor: Lánská Martina; Opponent: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Porovnání přepravy vybraného typu nákladu mezi železniční a silniční dopravou 

   Author: Berečková Barbora; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Mašín Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce je zaměřená na porovnání silniční a železniční nákladní dopravy. Teoretická část se zaměřuje zejména na popis společností ArcelorMittal, ČD Cargo, M-logistic a popis převáženého nákladu - betonářské oceli. ...
  • Porovnání silniční a železniční nákladní dopravy pro přepravu sypkých hmot 

   Author: Mašková Kateřina; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Fišer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním silniční a železniční nákladní dopravy. V první části jsou popsány jednotlivé dopravy a jejich charakteristické prvky. Následuje popis kombinované dopravy a také důvody, proč je ...
  • Potenciál pro nové železniční zastávky v Praze 

   Author: Hoblík David; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Konečný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá umisťováním zastávek příměstské železnice na území Prahy. Jako příklad si bere města s dlouhodobě dobře fungujícím systémem S-Bahnu. Z těchto příkladů jsou odvozena obecná pravidla pro ...
  • Pozice nákladního letadla BELUGA v logistickém řetězci společnosti AIRBUS 

   Author: Faltysová Andrea; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce se zaměřuje na pozici nákladního letadla Beluga v logistickém řetězci společnosti Airbus. V teoretické části popisuji logistické řetězce, dále pak společnost Airbus a její hlavní logistická centra. Popisuji ...
  • Preventivní údržba flotily vozidel ADR a optimalizace nákladů 

   Author: Janda Martin; Supervisor: Záhora Miroslav; Opponent: Vlášek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tato bakalářské práce "Preventivní údržba flotily vozidel ADR a optimalizace nákladů" se zabývá problematikou preventivní údržby popisovaného vozového parku. Práce se zaměřuje na preventivní přístup při běžném provozu, ale ...
  • Problematika novodobého přístupu k tarifní struktuře v osobní letecké dopravě 

   Author: Konečná Martina; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tématem této bakalářské práce je problematika novodobého přístupu k tarifní struktuře v osobní letecké dopravě. V úvodu práce je charakterizován pojem letecký dopravce, jeho rozdělení, mezinárodní organizace letecké dopravy ...
  • Problematika samoobslužného odbavení cestujících 

   Author: Šašková Zuzana; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Cílem předložené práce je analýza odbavení cestujících se zaměřením na samoobslužné odbavení cestujících. Ve druhé kapitole je popsán proces odbavení cestujících, jak tradičním způsobem na odbavovací přepážce tak samoobslužným ...
  • Proces přepravy zboží při kontrolované teplotě 

   Author: Černá Tereza; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Hromíř Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Proces přepravy zboží při kontrolované teplotě" je popsat technologie používané při přepravě a skladování zboží pod kontrolovanou teplotou, analyzovat současný stav přepravy farmaceutického zboží ...
  • Prognózování vývoje inteligentních dopravních systémů v organizaci dopravy 

   Author: Melnikov Alexandr; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Hrudka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-27)
   Předmětem bakalářské práce "Prognózování vývoje inteligentních dopravních systémů v organizaci dopravy" je analýza současného stavu inteligentních dopravních systémů a řady technologií použitých k vybudování dopravní ...
  • Programová podpora zpracování expertního hodnocení významnosti faktorů rizika 

   Author: Merta Petr; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Jarmara Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Projekt společnosti zabývající se pronájmem a leasingem železničních vozidel 

   Author: Paroubek Jan; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Projekt společnosti zabývající se pronájmem a leasingem železničních vozidel" je představit nové pojetí vlastnictví a provozování železničních vozidel a z tohoto konceptu představit návrh na ...
  • Prověření konkurenceschopnosti železniční osobní dopravy v relaci Rakovník-Praha 

   Author: Vávra Rudolf; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na železniční spojení Rakovníka s Prahou. Pro řešenou oblast je nejprve provedena analýza přepravních vztahů ve vztahu k Praze. Následuje analýza příslušné dopravní infrastruktury, po které se přeprava ...
  • Prověření prodloužení linky S91 IDS JMK do Myjavy 

   Author: Mazel Dominik; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Novák Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato práce se zaměřuje na železniční osobní dopravu v česko-slovenském pomezí, konkrétně na železniční trať Hodonín - Veselí nad Moravou - Myjava - Nové Mesto nad Váhom. Pro řešenou oblast je provedena analýza přepravních ...
  • Provozní koncepce vlaků osobní dopravy na železniční trati Lovosice - Most 

   Author: Kužel Vojtěch; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Jelínek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zabývá železniční osobní a linkovou autobusovou dopravu v rámci integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje, konkrétně železniční tratí Obrnice - Čížkovice a oblastí v jejím okolí. Pro řešenou oblast je ...
  • Provozní náklady hnacích vozidel 

   Author: Roll Ladislav; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Sosna Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Provozní náklady hnacích vozidel" je porovnání dvou řad hnacích vozidel, jejichž dobu projekce a výroby dělí několik dekád technického vývoje. Na základě jejich vybraných technických a provozních ...
  • Průzkum spokojenosti cestujících s městskou hromadnou dopravou v Praze 

   Author: Komárek Tomáš; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Brotánková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce je zjistit spokojenost s kvalitou poskytované služby u cestujících městské hromadné dopravy v Praze. V první části je vypsána teorie kvality v dopravě. Dále jsou popsány standardy kvality u ...