Now showing items 82-101 of 165

  • Objektivizace počtu a rozmístění složek Integrovaného záchranného systému ČR 

   Author: Šrůta Martin; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato bakalářská práce "Objektivizace počtu a rozmístění složek Integrovaného záchranného systému ČR" se nejdříve zabývá charakteristikou Integrovaného záchranného systému, charakteristikou zdravotnické záchranné služby, ...
  • Optimalizace distribučních tras firmy FRIZA spol. s. r. o. 

   Author: Viktorová Jana; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Drahošová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá optimalizací rozvozových tras pro firmu Friza spol. s r. o. V první části práce je společnost představena, a popsán její současný stav. Dále je v práci vysvětlena terminologie teorie grafů, a ...
  • Optimalizace IT procesů v terminálu ČD - DUSS Lovosice, a.s. 

   Author: Hořeňovský Vít; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Cempírek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na informační systémy v terminálu kombinované přepravy ČD - DUSS Lovosice, a.s. Pro řešený problém je nejprve popsána teoretická základna z kombinované přepravy a informačních systémů. Následuje ...
  • Optimalizace přepravy zboží při využití kombinace silniční a letecké dopravy 

   Author: Ježek Matěj; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem bakalářské práce "Optimalizace přepravy zboží při využití kombinace silniční a letecké dopravy" je zmapování a shrnutí současného fungování překládky ze silniční na leteckou dopravu na Letišti Václava Havla v ...
  • Optimalizace rozmístění skladových zásob na skladových lokacích 

   Author: Vanhaber Mykola; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Umlauf Tadeáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Předmětem bakalářské práce "Optimalizace rozmístění skladových zásob na skladových lokacích" je představení a analýza současného způsobu skladování a fungování skladu. Na základě této analýzy udělat návrh a simulaci metody, ...
  • Optimalizace rozvozu koupelnového zařízení 

   Author: Melo Lukáš; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Poloch Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem této bakalářské práce "Optimalizace rozvozu koupelnového zařízení" je analyzovat současný stav rozvozu zboží ve vybrané společnosti, nalézt slabá místa a na základě této analýzy navrhnout možná řešení v dané ...
  • Optimalizace stavu zásob ve vybrané společnosti 

   Author: Pilát Daniel; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Medňanská Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá aplikací prvků řízení na oblasti související se zásobami ve vybrané společnosti. V první části je popsán teoretický základ pro správné řízení interních procesů týkajících se zmíněného odvětví ...
  • Optimalizace vozidlového parku Povodí Ohře, státního podniku 

   Author: Štork Štěpán; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Cidlinský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza a návrh opatření ke zvýšení efektivity vozidlového parku" je analýza současného stavu využití vybraného vzorku vozidel, včetně návrhu možných změn pro efektivnější provoz.
  • Optimalizace závodu Wet Wipes International 

   Author: Chvojková Lenka; Supervisor: Lánská Martina; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Outsourcing a jeho využití v dopravě 

   Author: Svačina Adam; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Ayoubi Majed
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Outsourcing v logistickém řízení 

   Author: Trojan Jindřich; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Stejskal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Námětem této bakalářské práce je hlubší pohled a rozbor outsourcingu. Outsourcing je v dnešní době ve společnostech velmi oblíbený a využívaný. První část práce se zabývá teoretickou stránkou, tedy důvody, uplatněním, ...
  • Outsourcing v podnicích hromadné dopravy osob 

   Author: Houdková Lucie; Supervisor: Skurovec Václav; Opponent: Woitshová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Parkoviště a jejich integrované řešení 

   Author: Jan Friedel; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Předmětem této bakalářské práce je představení možností sběru dat o obsazenosti parkovišť. Teoretická část se zabývá představením konceptu Smart Cities a rolí, kterou v něm zaujímají parkoviště. Následně jsou v práci uvedeny ...
  • Platební metody používané v městské hromadné dopravě 

   Author: Javůrková Pavla; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Horáček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Abstrakt Bakalářská práce se věnuje platebním metodám v městské hromadné dopravě. Shrnuje jízdenky, jejich nosiče, způsoby placení a jejich vzájemnou provázanost. Poukazuje na moderní způsob odbavení za použití platebních ...
  • Podnikatelský plán malé firmy v letecké dopravě 

   Author: Pelc Miroslav; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání dálkové lodní a letecké přepravy zboží 

   Author: Vicherková Lucie; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza současného stavu lodní a letecké přepravy zboží mezi Českou republikou a Čínou nebo Severní Amerikou. V první části práce jsou objasněny teoretické poznatky, které jsou dále ...
  • Porovnání objemu dotací silniční a železniční dopravy v ČR 

   Author: Hába Ondřej; Supervisor: Lánská Martina; Opponent: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Porovnání přepravy vybraného typu nákladu mezi železniční a silniční dopravou 

   Author: Berečková Barbora; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Mašín Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce je zaměřená na porovnání silniční a železniční nákladní dopravy. Teoretická část se zaměřuje zejména na popis společností ArcelorMittal, ČD Cargo, M-logistic a popis převáženého nákladu - betonářské oceli. ...
  • Porovnání silniční a železniční nákladní dopravy pro přepravu sypkých hmot 

   Author: Mašková Kateřina; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Fišer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním silniční a železniční nákladní dopravy. V první části jsou popsány jednotlivé dopravy a jejich charakteristické prvky. Následuje popis kombinované dopravy a také důvody, proč je ...
  • Potenciál pro nové železniční zastávky v Praze 

   Author: Hoblík David; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Konečný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá umisťováním zastávek příměstské železnice na území Prahy. Jako příklad si bere města s dlouhodobě dobře fungujícím systémem S-Bahnu. Z těchto příkladů jsou odvozena obecná pravidla pro ...