Zobrazují se záznamy 141-144 z 144

  • Zhodnocení nákladů a úrovně kvality dopravy variant vedení silnice č. II/107 

   Autor: Barták Tomáš; Vedoucí práce: Šatra Petr; Oponent práce: Krenková Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce se zabývá zhodnocením nákladů a úrovně kvality dopravy silnice II/107. Obsahuje návrh a popis variant, vyčíslení jejich investičních nákladů a odhad provozních nákladů. Součástí je také zhodnocení úrovně ...
  • Zhodnocení vývoje financování státní infrastruktury 

   Autor: Doskočil Marek; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Suchopár Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení systému financování dopravní infrastruktury v České republice. První část se věnuje externalitám z dopravy a jednotlivě je definuje. Druhá část vysvětluje strukturu dopravního ...
  • Zlepšení poskytovaných služeb v oblasti vnitrostátní dálkové hromadné dopravy 

   Autor: Skalický Adam; Vedoucí práce: Hobza Milan; Oponent práce: Linhart Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Způsoby a možnosti financování v logistických centrech 

   Autor: Holý Prokop; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Hlavním předmětem této bakalářské práce, je návrh financování logistického centra. Na základě finanční struktury společnosti Endress + Hauser jsou obecně popsány vhodné možnosti financování. Následně pomocí výpočtů je ...