• Analýza automobilového trhu a optimalizace přepravních toků 

   Autor: Hojný Stanislav; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Kholová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Bakalářská práce analyzuje vývoj a současný stav automobilového průmyslu v Evropské unii s bližším zaměřením se na země Visegrádské čtyřky a změny, jež by v tomto odvětví měly během následujících let nastat. Na základě ...
  • Analýza činnosti operátora kombinované dopravy v Rusku a v České republice 

   Autor: Ovsiyuk Yana; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Fišer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá kombinovanou dopravou, zejména rozborem činností operátorů ve dvou různých (odlišných) zemích České republice a Ruské federace. Cílem této práce je tyto činnosti porovnat a využit výhody obou operátorů.
  • Analýza evropských dopravních koridorů pro přepravu zboží 

   Autor: Voráček Jan; Vedoucí práce: Zdvořák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR 

   Autor: Medek Karel; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Honců Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza poskytovaných služeb z hlediska kvality mezinárodní spediční firmy 

   Autor: Subbotina Polina; Vedoucí práce: Faifrová Veronika; Oponent práce: Lutr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce na téma Analýza poskytovaných služeb z hlediska kvality mezinárodní spediční firmy je zaměřena na hodnocení z hlediska kvality poskytovaných služeb firmou s. r. o "Venta - Trans Europe" sídlící v Praze. ...
  • Analýza přepravy dřeva v logistickém procesu 

   Autor: Maslikiewiczová Iva; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Komeštík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Tato bakalářské práce je zaměřena na problematiku přepravy dřevní hmoty a to jak po silnici, tak po železnici. V jednotlivých částech práce jsou charakterizovány dopravní prostředky vhodné k přepravě dřeva. Dále je zde ...
  • Analýza softwaru pro tvorbu investičního programu firmy 

   Autor: Lukš Radovan; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza stavu dopravních emisí v ČR pomocí časových řad 

   Autor: David Jan; Vedoucí práce: Lánská Martina; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Analýza úrovně časové koordinace veřejné hromadné dopravy v Třebíči 

   Autor: Novák Aleš; Vedoucí práce: Teichmann Dušan; Oponent práce: Kozel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Bakalářská práce se zabývá přestupními vazbami systému městské hromadné dopravy (MHD) v Třebíči. Jsou popsány příčiny jejich vzniku, omezující podmínky a současný stav provozu. Byl vytvořen matematický model, jenž koresponduje ...
  • Analýza využití Pražské integrované dopravy z pohledu cestovního ruchu 

   Autor: Koropova Margarita; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Vančura Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Předmětem bakalářské práce je integrovaná doprava v Praze, její role v cestovním ruchu a význam pro cestující. Práce podává přehled o integrovaných dopravních systémech obecně, jejich vzniku a současném stavu ve světě. ...
  • Analýza využití vozového parku dopravní firmy 

   Autor: Maslikiewiczová Iva; Vedoucí práce: Dvořáčková Alexandra; Oponent práce: Mašín Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vozového parku. První část práce je zaměřena na dopravu obecně a na fleet management. V druhé části je pak popsán současný stav vozového parku dopravní firmy.
  • Aplikace RFID pro identifikaci a skladování zboží 

   Autor: Večeřa Radim; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Lopour Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Autobusové linky v aglomeraci města Olomouce 

   Autor: Metelka Stanislav; Vedoucí práce: Pospíšil Jiří; Oponent práce: Nedbal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá koexistencí městských a příměstských autobusových linek na území města Olomouce ve dvou vybraných směrech. První část tvoří analýza stávajícího stavu nabídky dopravní obslužnosti a organizace ...
  • Bezbariérová doprava z letiště Václava Havla v Praze do centra města 

   Autor: Šperk Michal; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Krčál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce "Bezbariérová doprava z letiště Václava Havla do centra města" se zabývá problematikou bezbariérové přístupnosti pro osoby s handicapem z letiště Václava Havla v Praze do centra hlavního města. Jejím cílem ...
  • Cenová politika podniku provozujícího osobní lodní dopravu 

   Autor: Novotná Kateřina; Vedoucí práce: Komrska Martin; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Cenová politika podniku provozující osobní lodní dopravu" je vyčíslení nákladů možnými způsoby v případové studii na trase Děčín - Drážďany a na základě kalkulací porovnat a zhodnotit jednotlivé ...
  • Časová analýza výměny železničního svršku 

   Autor: Lemerman Ondřej; Vedoucí práce: Lánská Martina; Oponent práce: Hartmann Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopady minimální mzdy ve státech EU na dopravce z České republiky 

   Autor: Bil Martin; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Medveď Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem bakalářské práce "Dopady minimální mzdy ve státech EU na dopravce z České republiky" je analyzovat strukturu českého dopravního trhu a vyvodit důsledky zavedení evropských zákonů o minimální mzdě na dopravce z ...
  • Dopravní obsluha pekáren vybraného území 

   Autor: Koukal Petr; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Drahošová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravní obsluha pekáren vybraného území" je analyzovat současný stav distribučních tras pro rozvoz pečiva pro pekárnu v Rudné a za pomoci optimalizačních procesů navrhnout nové distribuční ...
  • Dopravní obsluha sběrných míst vybraného území 

   Autor: Pochop Stanislav; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Drahošová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Cílem této práce byla optimalizace a návrh vhodných tras svozu mléka pro mlékárenský závod TPK Pribina v Hesově. Nejdříve byla firma TPK Pribina krátce představena a byl uveden současný stav svozu mléka. Následně byly ...
  • Dopravní obsluha vybrané části sítě 

   Autor: Vlček Bohumil; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Drahošová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předmětem této bakalářské práce je optimalizace výchozího plánu strojové úpravy systému lyžařských stop Jizerské magistrály s využitím aparátu teorie grafů pro dopravní obsluhu hran sítě. Na základě charakteristiky této ...