• Efektivnost investice do výstavby nové čerpací stanice 

   Autor: Ptáček Miloslav; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Dobíšek Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Předmětem bakalářské práce "Efektivnost investice do výstavby nových čerpacích stanic" je analyzovat současný trh čerpacích stanic. A na základě této analýzy vyhodnotit, zda je efektivní investovat do výstavby nových ...
  • Ekonomická rozvaha projektu Moto Student 

   Autor: Jozová Šárka; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Tauberová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Základ této bakalářské práce "Ekonomická rozvaha projektu Moto Student" vznikl díky soutěži Moto Student 2015/2016, jehož povinnou součástí je ekonomická analýza vývoje a výrobního procesu motocyklů. Práce je zaměřená na ...
  • Ekonomické dopady poklesu počtu cestujících dopravního podniku a možnosti řešení 

   Autor: Rikk Tomáš; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Šlejtr Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Ekonomické dopady poklesu počtu cestujících dopravního podniku a možnosti řešení" je zjistit příčiny poklesu cestujících dopravního podniku v Ústí nad Labem a na základě zjištěných příčin navrhnout ...
  • Ekonomické hodnocení bezobslužného metra 

   Autor: Karešová Petra; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Vančura Pavel Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na ekonomické porovnání bezobslužného a klasického metra. První kapitola je věnována historii podpovrchových systémů ve vybraných světových městech a v Česku. Druhá kapitola je zaměřena ...
  • Ekonomické hodnocení distribučních procesů ve firmě KONDOR, s.r.o. 

   Autor: Šestáková Anna; Vedoucí práce: Valenta Kryštof; Oponent práce: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tato práce se zabývá rozborem změn v distribuci zboží a jejich ekonomickými dopady ve firmě KONDOR, s.r.o. Jsou zde rozebrány návrhy řešení cestou optimalizace distribučních procesů a cestou cenové politiky. Součástí práce ...
  • Evropské elektronické mýtné 

   Autor: Kopecký Petr; Vedoucí práce: Skurovec Václav; Oponent práce: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Externí financování podniku v dopravě a spojích 

   Autor: Ryneš Jaroslav; Vedoucí práce: Zdvořák Pavel; Oponent práce: Nezmar Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování cyklostezky Podskalí ve Strakonicích 

   Autor: Halounová Lenka; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Hejpetrová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Předmětem bakalářské práce "Financování cyklostezky Podskalí ve Strakonicích" je analyzovat způsob, jakým byla cyklostezka financována, navrhnout způsoby financování, které by byly výhodné v případě, že by se cyklostezka ...
  • Financování dopravních staveb formou PPP 

   Autor: Mikolášik Vít; Vedoucí práce: Zdvořák Pavel; Oponent práce: Nezmar Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování rozvoje Letiště České Budějovice 

   Autor: Kouba Petr; Vedoucí práce: Zdvořák Pavel; Oponent práce: Vodičková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Harmonizace financování dopravní infrastruktury v České republice 

   Autor: Martínek Karel; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Čoček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
   Tato práce se zabývá financováním dopravní infrastruktury v České republice. Úvodní část je věnována rozdělením dopravní infrastruktury podle druhů dopravy. Následně se zabývá financováním dopravní infrastruktury u našich ...
  • Hodnocení závislosti makroekonomických ukazatelů a výkonů veřejné dopravy 

   Autor: Troitskaya Alina; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Práce se zabývá hodnocením závislosti makroekonomických ukazatelů ve veřejné dopravě pro Ústecký kraj a kraj Vysočinu. Došlo ke zjištění a ohodnocení závislosti nezaměstnanosti, HDP a věkového složení obyvatelstva na prodeji ...
  • Identifikační technologie logistických řetězců 

   Autor: Plašilová Alena; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   V této bakalářské práci se zabývám automatickou identifikací používanou v logistických řetězcích. Začátkem práce popisuji důležité logistické pojmy, jako jsou logistické systémy a subsystémy, jejich prvky, subjekty ...
  • Kalkulace a vykazování nákladů veřejné linkové autobusové dopravy 

   Autor: Prokopcová Pavla; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem bakalářské práce "Kalkulace a vykazování nákladů veřejné linkové dopravy" je navržení aktualizace metodiky DOP (MD) 2-04 pro zefektivnění vykazovaných nákladů dopravci. Teoretická část práce se zabývá aktuální ...
  • Kalkulace nákladů v taxislužbě při sdílení vozidla taxislužby 

   Autor: Serafínová Nikola; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce je "Kalkulace nákladů v taxislužbě při sdílení vozidla taxislužby" a porovnat současnou praktiku v taxislužbě, kdy na jedno vozidlo připadá jeden řidič, s alternativní možností, kdy na jedno ...
  • Kombinovaná preprava a možnosti jej rozvoja na území Českej Republiky 

   Autor: Hanák Matej; Vedoucí práce: Hobza Milan; Oponent práce: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koncepce aglomerační železnice v Poodří 

   Autor: Fridrišek Petr; Vedoucí práce: Drábek Michal; Oponent práce: Mitáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Práce se zabývá analýzou současného stavu, návrhem cílených úprav infrastruktury a modelového grafikonu na upravené infrastruktuře. Součástí analýzy je rozbor aktuálního jízdního řádu a současného stavu infrastruktury na ...
  • Koncepce nabídky systému veřejné dopravy v příhraničních oblastech 

   Autor: Coufal Lukáš; Vedoucí práce: Baudyš Karel; Oponent práce: Šedivý Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Koncepce příměstské železniční dopravy v Hradeckopardubické metropolitní oblasti 

   Autor: Papež Radek; Vedoucí práce: Baudyš Karel; Oponent práce: Záruba Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá příměstskou železniční dopravou v Hradeckopardubické metropolitní oblasti. V teoretické části jsou popsány základní principy taktového jízdního řádu. V návrhové části byl na základě analýzy ...
  • Kriteriální porovnání implementace a certifikace QMS pro dopravní firmy 

   Autor: Štulíková Nikola; Vedoucí práce: Vančura Pavel Edvard; Oponent práce: Lutr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce je porovnání jednotlivých způsobů implementace systému managementu kvality do dopravních firem. První část představuje kvalitu, její hodnocení, typy řízení kvality a seznamuje s normami ISO ...