Now showing items 21-40 of 145

  • Efektivnost investice do výstavby nové čerpací stanice 

   Author: Ptáček Miloslav; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Dobíšek Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Předmětem bakalářské práce "Efektivnost investice do výstavby nových čerpacích stanic" je analyzovat současný trh čerpacích stanic. A na základě této analýzy vyhodnotit, zda je efektivní investovat do výstavby nových ...
  • Ekonomická rozvaha projektu Moto Student 

   Author: Jozová Šárka; Supervisor: First Jiří; Opponent: Tauberová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Základ této bakalářské práce "Ekonomická rozvaha projektu Moto Student" vznikl díky soutěži Moto Student 2015/2016, jehož povinnou součástí je ekonomická analýza vývoje a výrobního procesu motocyklů. Práce je zaměřená na ...
  • Ekonomické dopady poklesu počtu cestujících dopravního podniku a možnosti řešení 

   Author: Rikk Tomáš; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Šlejtr Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Ekonomické dopady poklesu počtu cestujících dopravního podniku a možnosti řešení" je zjistit příčiny poklesu cestujících dopravního podniku v Ústí nad Labem a na základě zjištěných příčin navrhnout ...
  • Ekonomické hodnocení bezobslužného metra 

   Author: Karešová Petra; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Vančura Pavel Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na ekonomické porovnání bezobslužného a klasického metra. První kapitola je věnována historii podpovrchových systémů ve vybraných světových městech a v Česku. Druhá kapitola je zaměřena ...
  • Ekonomické hodnocení distribučních procesů ve firmě KONDOR, s.r.o. 

   Author: Šestáková Anna; Supervisor: Valenta Kryštof; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tato práce se zabývá rozborem změn v distribuci zboží a jejich ekonomickými dopady ve firmě KONDOR, s.r.o. Jsou zde rozebrány návrhy řešení cestou optimalizace distribučních procesů a cestou cenové politiky. Součástí práce ...
  • Evropské elektronické mýtné 

   Author: Kopecký Petr; Supervisor: Skurovec Václav; Opponent: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Externí financování podniku v dopravě a spojích 

   Author: Ryneš Jaroslav; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Nezmar Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování cyklostezky Podskalí ve Strakonicích 

   Author: Halounová Lenka; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Hejpetrová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Předmětem bakalářské práce "Financování cyklostezky Podskalí ve Strakonicích" je analyzovat způsob, jakým byla cyklostezka financována, navrhnout způsoby financování, které by byly výhodné v případě, že by se cyklostezka ...
  • Financování dopravních staveb formou PPP 

   Author: Mikolášik Vít; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Nezmar Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování rozvoje Letiště České Budějovice 

   Author: Kouba Petr; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Vodičková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Harmonizace financování dopravní infrastruktury v České republice 

   Author: Martínek Karel; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Čoček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
   Tato práce se zabývá financováním dopravní infrastruktury v České republice. Úvodní část je věnována rozdělením dopravní infrastruktury podle druhů dopravy. Následně se zabývá financováním dopravní infrastruktury u našich ...
  • Hodnocení závislosti makroekonomických ukazatelů a výkonů veřejné dopravy 

   Author: Troitskaya Alina; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Práce se zabývá hodnocením závislosti makroekonomických ukazatelů ve veřejné dopravě pro Ústecký kraj a kraj Vysočinu. Došlo ke zjištění a ohodnocení závislosti nezaměstnanosti, HDP a věkového složení obyvatelstva na prodeji ...
  • Identifikační technologie logistických řetězců 

   Author: Plašilová Alena; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   V této bakalářské práci se zabývám automatickou identifikací používanou v logistických řetězcích. Začátkem práce popisuji důležité logistické pojmy, jako jsou logistické systémy a subsystémy, jejich prvky, subjekty ...
  • Kalkulace a vykazování nákladů veřejné linkové autobusové dopravy 

   Author: Prokopcová Pavla; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem bakalářské práce "Kalkulace a vykazování nákladů veřejné linkové dopravy" je navržení aktualizace metodiky DOP (MD) 2-04 pro zefektivnění vykazovaných nákladů dopravci. Teoretická část práce se zabývá aktuální ...
  • Kalkulace nákladů v taxislužbě při sdílení vozidla taxislužby 

   Author: Serafínová Nikola; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce je "Kalkulace nákladů v taxislužbě při sdílení vozidla taxislužby" a porovnat současnou praktiku v taxislužbě, kdy na jedno vozidlo připadá jeden řidič, s alternativní možností, kdy na jedno ...
  • Kombinovaná preprava a možnosti jej rozvoja na území Českej Republiky 

   Author: Hanák Matej; Supervisor: Hobza Milan; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koncepce aglomerační železnice v Poodří 

   Author: Fridrišek Petr; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Mitáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Práce se zabývá analýzou současného stavu, návrhem cílených úprav infrastruktury a modelového grafikonu na upravené infrastruktuře. Součástí analýzy je rozbor aktuálního jízdního řádu a současného stavu infrastruktury na ...
  • Koncepce nabídky systému veřejné dopravy v příhraničních oblastech 

   Author: Coufal Lukáš; Supervisor: Baudyš Karel; Opponent: Šedivý Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Koncepce příměstské železniční dopravy v Hradeckopardubické metropolitní oblasti 

   Author: Papež Radek; Supervisor: Baudyš Karel; Opponent: Záruba Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá příměstskou železniční dopravou v Hradeckopardubické metropolitní oblasti. V teoretické části jsou popsány základní principy taktového jízdního řádu. V návrhové části byl na základě analýzy ...
  • Kriteriální porovnání implementace a certifikace QMS pro dopravní firmy 

   Author: Štulíková Nikola; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Lutr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce je porovnání jednotlivých způsobů implementace systému managementu kvality do dopravních firem. První část představuje kvalitu, její hodnocení, typy řízení kvality a seznamuje s normami ISO ...