Now showing items 45-64 of 145

  • M-Commerce pro společnost Heineken v hotelové a restaurační síti 

   Author: Hyršl Tomáš; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Dostálová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Předmětem bakalářské práce "M-Commerce pro společnost Heineken v hotelové a restaurační síti" je analyzovat současný stav pivovarnického průmyslu ve světě se zaměřením na Českou republiku. Dále bakalářská práce pojednává ...
  • Manipulace a svoz odpadu z území Středočeského kraje do Prahy 

   Author: Vakhrusheva Kseniia; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Dorda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem systému svozu směsného komunálního odpadu produkovaného na území Středočeského kraje do hl. m. Praha s cílem jeho dalšího zpracování v zařízení na energetické využití odpadu Malešice. V ...
  • Model rozvoje a spojení přístavů v Baltickém a Jaderském moři 

   Author: Bliednykh Anna; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
   Předmětem bakalářské práce "Model rozvoje a spojení přístavů v Baltickém a Jaderském moři" je analyzovat současný stav dopravních spojení baltických a jaderských přístavů a na základě této analýzy vybrat optimální variantu, ...
  • Model řízení klientského centra 

   Author: Šťástka Jan; Supervisor: Lánská Martina; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelování rizik investičních projektů 

   Author: Sušický Jan; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Tato práce se zabývá modelováním rizik projektů. Ve své teoretické části je nejprve definován pojem riziko, popsána klasifikace druhů rizika a poté je popsáno řízení rizika projektů. Ve své praktické části je v počítačovém ...
  • Možnosti financování výstavby trasy metra D v Praze 

   Author: Procházka Jan; Supervisor: Mertlová Olga; Opponent: Ulrich Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Tato bakalářská práce pojednává o možnostech financování výstavby trasy metra D v Praze. Zaměřuje se na finanční a ekonomickou výhodnost projektu vycházející z analýzy nákladů a přínosů. Zvolené možnosti financování jsou ...
  • Možnosti přepravy kontejnerizovaného zboží po labské vodní cestě 

   Author: Selnarová Adéla; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato bakalářská práce popisuje současné možnosti labské vodní cesty v Německu a v České republice. Mapuje a popisuje významné přístavy na toku a hlouběji se věnuje jednotlivým úsekům na labské vodní cestě v České republice. ...
  • Možnosti zlepšení v oblasti logistických systémů 

   Author: Srnec Michal; Supervisor: Hobza Milan; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Možnosti zlepšení v silniční přepravě zboží 

   Author: Králová Lucie; Supervisor: Hobza Milan; Opponent: Chládek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Náklady a ušlé zisky v silniční nákladní dopravě 

   Author: Antonova Daria; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Předmětem bakalářské práce "Náklady a ušlé zisky v silniční nákladní dopravě" jsou ztráty dopravního podnikání spojené s nepravidelnými událostmi. Tato práce podává přehled o některých existujících metodách výpočtu ušlého ...
  • Náklady na výjezdy k mimořádným událostem stanice Děčín, HZS Ústeckého kraje 

   Author: Andrássyová Sylvie; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Hykl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Náklady na výjezdy k mimořádným událostem stanice Děčín, HZS Ústeckého kraje" je vyčíslení nákladů možnými způsoby na vytypovaný výjezd hasičského sboru k mimořádné události a na základě těchto ...
  • Námořní přeprava zkapalněného plynu 

   Author: Shalgimbayev Oleg; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Krejčí Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Bakalářská práce popisuje mezinárodní námořní přepravu zkapalněného plynu a na příkladu konkrétní přepravy LNG objasňuje postupy při zajišťování přepravy včetně výběru vhodné přepravní smlouvy a všech souvisejících postupů ...
  • Návrh a hodnocení přínosů pásmového GVD v pražské aglomeraci 

   Author: Macek Václav; Supervisor: Baudyš Karel; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a hodnocení systému sdílení kol 

   Author: Mičian Tomáš; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Tato bakalářská práce popisuje vznik, historii i současný stav systému sdílení kol ve světě i v České republice. Vysvětluje a rozebírá důvody a překážky, bránící jeho rozšíření v našich městech. Pojednává o jednotlivých ...
  • Návrh dalšího rozvoje skladového hospodářství 

   Author: Zvezdarev Pavel; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Malsagov Maxim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Bakalářská práce řeší návrh dalšího rozvoje skladového hospodářství ve společnosti Grupo Antolin Libáň s.r.o. Věnuje se v první části teoretickým předpokladům a ve druhé části řeší současný stav skladového hospodářství ve ...
  • Návrh distribučních tras pro zubní laboratoř 

   Author: Kašpar Vojtěch; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Drahošová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá dopravou v zubní laboratoři v Kladně. V první části jsou popsány důvody, proč je doprava v zubní laboratoři třeba optimalizovat. Následuje analýza současného stavu a také důvody, proč je ...
  • Návrh hmotného toku materiálu pro výrobu řetězů 

   Author: Cvešperová Lenka; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Labský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh hmotného toku materiálu pro výrobu řetězů" je analýza současného stavu výroby a plánovaného hmotného toku materiálu v projektu nové výrobní haly společnosti Pewag s.r.o. ve Vamberku. Je ...
  • Návrh konceptu taktové dopravy v oblasti Českokrumlovska 

   Author: Stach Martin; Supervisor: Janoš Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh letištního poplatku pro nízkonákladovou dopravu na veřejných letištích v ČR 

   Author: Kopáč David; Supervisor: Lánská Martina; Opponent: Čížek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh palubního displeje osobního vozidla pro osoby se zhoršeným zrakem pomocí metody QFD 

   Author: Khudyakova Inga; Supervisor: Sadil Jindřich; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)