Zobrazují se záznamy 1-20 z 76

   Klíčové slovo
   Baltic sea, Adriatic sea, maritime ports, transport corridors, connection, axis Baltic-Adriatic, project of the Adriatic - Baltic Landbridge, development model. [1]
   Baltické moře, Jaderské moře, námořní přístavy, dopravní koridory, spojení, osa Balt-Jadran, projekt Adriatic - Baltic Landbridge, model rozvoje. [1]
   Calculation, Cost, Taxi Service [1]
   combined transport operator, combined transport, logistic, analysis, transportation unit, handling equipment, carrier, road transport, container. [1]
   combined transport, information systems, Lovosice, logistics [1]
   Doprava, prognóza, inteligentní systémy, telekomunikace, umělá inteligence, Data Mining, informace. [1]
   Dron, Bezpilotní letadlo, UAV, Doručovací služba, Komerční prostředí, Finanční analýza [1]
   Drone, Unmanned aerial vehicle, UAV, Delivery service, Commercial environment, Financial analysis [1]
   Economic crisis, civil aviation, cariers, airlines [1]
   Ekonomická krize, osobní letecká doprava, letečtí dopravci, letecké společnosti [1]
   Elbe River Waterway, Hamburg, transport corridor, problems in transportation, navigable, connection of waterways and railways, ports on the Elbe waterway [1]
   Electronic business, ecommerce, eshop, analysis of the current state, supply chain, logistics flows, material flows, sales plan [1]
   Elektronické podnikání, elektronický obchod, internetový obchod, analýza současného stavu, přepravní toky, logistické toky, materiálové toky, plán prodeje [1]
   Fire Department, costs, incident, calculation, Emergency&Rescue Services [1]
   Hasičský záchranný sbor, náklady, mimořádná událost, kalkulace, výjezd [1]
   historie, cestující, trať, linka, klasické metro, bezobslužné metro, souprava, řidič, výstavba, Nuselský most, investice, mzda, legislativa, bezpečnostní systém [1]
   history, passengers, track, line, classic metro/subway, driverless metro/subway, a set, driver, construction, the bridge Nuselsky most, investment, wages, legislative, safety system [1]
   Kalkulace, náklady, taxislužba [1]
   kombinovaná přeprava, informační systémy, Lovosice, logistika [1]
   kvalita, kvalita v dopravě, systém managementu kvality, kriteriální porovnání, normy ISO, řízení kvality, certifikace QMS [1]