Zobrazují se záznamy 1-20 z 176

   Klíčové slovo
   air transportation,Airbus,Boeing,COMAC,passenger aircraft,deregulation,prediction,criteria [1]
   aplication,bicycle,bikesharing,city,transport,system [1]
   aplikace,doprava,jízdní kolo,město,sdílení kol,systém [1]
   Baltic sea, Adriatic sea, maritime ports, transport corridors, connection, axis Baltic-Adriatic, project of the Adriatic - Baltic Landbridge, development model. [1]
   Baltické moře, Jaderské moře, námořní přístavy, dopravní koridory, spojení, osa Balt-Jadran, projekt Adriatic - Baltic Landbridge, model rozvoje. [1]
   Bicycle track,history of the bicycle path in CZ,grants,financing of the cyclo-paths,Cyclo-path Podskalí,Strakonice [1]
   business plan,investment,efficiency,petrol station,fuel [1]
   Calculation, Cost, Taxi Service [1]
   CBA,dotace,DPP,Evropská unie,financování,investice,metro,NPV,OPD,OPPPR,PPP,Praha,prognóza,státní rozpočet,Strukturální a investiční fond,výstavba,zadluženost [1]
   CBA,subsidy,DPP,European Union,financing,investment,metro,NPV,OPT,PPP,Prague,prognosis,state budget,structural and investment fund,construction,indebtedness [1]
   City public transport,ticket,credit card,coupon [1]
   combined transport operator, combined transport, logistic, analysis, transportation unit, handling equipment, carrier, road transport, container. [1]
   combined transport, information systems, Lovosice, logistics [1]
   Combined Transport,Container,Maritime transport,Rail freight transport,China,International trade [1]
   comparison,air transport,rail transport,multi-criteria decision analysis [1]
   Cyklostezka,cyklotrasa,historický vývoj cyklostezek v ČR,dotace,financování cyklostezek,cyklostezka Podskalí,Strakonice [1]
   dental laboratory,optimization,grapf theory,distribution route,Travelling Salesman Problem,Vehicle Routing Problem [1]
   DIO traffic engineering measures DZ traffic signs KNN cable lines low voltage KVN cable lines high voltage ČKAIT Czech Chamber of Certified Engineers and Technicians PČR DI Police Czech Police traffic inspectorate CF construction office MěÚ Town Council municipal authority IRS Integrated Rescue System KSÚS Regional Road Administration and Maintenance TP technical specifications [1]
   DIO dopravně inženýrské opatření DZ dopravní značení KNN kabelové vedení NN KVN kabelové vedení VN ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků PČR DI Policie ČR dopravní inspektorát SÚ stavební úřad MěÚ městský úřad IZS integrovaný záchranný systém KSÚS Krajská správa a údržba silnic TP technické podmínky [1]
   distribuce, rozvozová trasa, obchodní cestující, metoda Clarka a Wrighta, náklady v dopravě [1]