• Náklady a ušlé zisky v silniční nákladní dopravě 

   Autor: Antonova Daria; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Předmětem bakalářské práce "Náklady a ušlé zisky v silniční nákladní dopravě" jsou ztráty dopravního podnikání spojené s nepravidelnými událostmi. Tato práce podává přehled o některých existujících metodách výpočtu ušlého ...
  • Náklady na výjezdy k mimořádným událostem stanice Děčín, HZS Ústeckého kraje 

   Autor: Andrássyová Sylvie; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Hykl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Náklady na výjezdy k mimořádným událostem stanice Děčín, HZS Ústeckého kraje" je vyčíslení nákladů možnými způsoby na vytypovaný výjezd hasičského sboru k mimořádné události a na základě těchto ...
  • Námořní přeprava zkapalněného plynu 

   Autor: Shalgimbayev Oleg; Vedoucí práce: Dvořáčková Alexandra; Oponent práce: Krejčí Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Bakalářská práce popisuje mezinárodní námořní přepravu zkapalněného plynu a na příkladu konkrétní přepravy LNG objasňuje postupy při zajišťování přepravy včetně výběru vhodné přepravní smlouvy a všech souvisejících postupů ...
  • Návrh a hodnocení přínosů pásmového GVD v pražské aglomeraci 

   Autor: Macek Václav; Vedoucí práce: Baudyš Karel; Oponent práce: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a hodnocení systému sdílení kol 

   Autor: Mičian Tomáš; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Tato bakalářská práce popisuje vznik, historii i současný stav systému sdílení kol ve světě i v České republice. Vysvětluje a rozebírá důvody a překážky, bránící jeho rozšíření v našich městech. Pojednává o jednotlivých ...
  • Návrh dalšího rozvoje skladového hospodářství 

   Autor: Zvezdarev Pavel; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Malsagov Maxim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Bakalářská práce řeší návrh dalšího rozvoje skladového hospodářství ve společnosti Grupo Antolin Libáň s.r.o. Věnuje se v první části teoretickým předpokladům a ve druhé části řeší současný stav skladového hospodářství ve ...
  • Návrh distribučních tras pro zubní laboratoř 

   Autor: Kašpar Vojtěch; Vedoucí práce: Rybičková Alena; Oponent práce: Drahošová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá dopravou v zubní laboratoři v Kladně. V první části jsou popsány důvody, proč je doprava v zubní laboratoři třeba optimalizovat. Následuje analýza současného stavu a také důvody, proč je ...
  • Návrh hmotného toku materiálu pro výrobu řetězů 

   Autor: Cvešperová Lenka; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Labský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh hmotného toku materiálu pro výrobu řetězů" je analýza současného stavu výroby a plánovaného hmotného toku materiálu v projektu nové výrobní haly společnosti Pewag s.r.o. ve Vamberku. Je ...
  • Návrh konceptu taktové dopravy v oblasti Českokrumlovska 

   Autor: Stach Martin; Vedoucí práce: Janoš Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh letištního poplatku pro nízkonákladovou dopravu na veřejných letištích v ČR 

   Autor: Kopáč David; Vedoucí práce: Lánská Martina; Oponent práce: Čížek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh palubního displeje osobního vozidla pro osoby se zhoršeným zrakem pomocí metody QFD 

   Autor: Khudyakova Inga; Vedoucí práce: Sadil Jindřich; Oponent práce: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh plné integrace veřejné dopravy v Karlovarském kraji 

   Autor: Gold Lukáš; Vedoucí práce: Štěrba Roman; Oponent práce: Gregor Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Cílem práce je navrhnout řešení, která povedou k hlubší integraci veřejné dopravy v Karlovarském kraji. V první části je v širším kontextu představeno řešené území a analyzován současný stav tamní veřejné dopravy. Na ...
  • Návrh postrkové služby v oblasti Vysočiny 

   Autor: Růžička Jan; Vedoucí práce: Drábek Michal; Oponent práce: Tyle Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá nákladní železniční dopravou v České republice. Konkrétně je obsahem práce návrh postrkové služby na železniční trati Brno - Havlíčkův Brod - Kolín. Trať je podrobně zanalyzována, je proveden ...
  • Návrh PPP financování rychlodráhy Praha-letiště Ruzyně-Kladno 

   Autor: Laciga Radek; Vedoucí práce: Zdvořák Pavel; Oponent práce: Tomko Anton
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-10)
  • Návrh řešení údržby místních komunikací města Zdice 

   Autor: Jíchová Anna; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Pánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh výběrového řízení v dopravní obslužnosti 

   Autor: Tranová Thu Phuong; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   V této bakalářské práci se zabývám kritériem ekonomické výhodnosti ve výběrových řízeních v dopravní obslužnosti. V první kapitole jsou popsány nejdůležitější zákony, které se týkají dopravní obslužnosti a výběrových řízení. ...
  • Objektivizace počtu a rozmístění složek Integrovaného záchranného systému ČR 

   Autor: Šrůta Martin; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato bakalářská práce "Objektivizace počtu a rozmístění složek Integrovaného záchranného systému ČR" se nejdříve zabývá charakteristikou Integrovaného záchranného systému, charakteristikou zdravotnické záchranné služby, ...
  • Optimalizace distribučních tras firmy FRIZA spol. s. r. o. 

   Autor: Viktorová Jana; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Drahošová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá optimalizací rozvozových tras pro firmu Friza spol. s r. o. V první části práce je společnost představena, a popsán její současný stav. Dále je v práci vysvětlena terminologie teorie grafů, a ...
  • Optimalizace IT procesů v terminálu ČD - DUSS Lovosice, a.s. 

   Autor: Hořeňovský Vít; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Cempírek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na informační systémy v terminálu kombinované přepravy ČD - DUSS Lovosice, a.s. Pro řešený problém je nejprve popsána teoretická základna z kombinované přepravy a informačních systémů. Následuje ...
  • Optimalizace přepravy zboží při využití kombinace silniční a letecké dopravy 

   Autor: Ježek Matěj; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem bakalářské práce "Optimalizace přepravy zboží při využití kombinace silniční a letecké dopravy" je zmapování a shrnutí současného fungování překládky ze silniční na leteckou dopravu na Letišti Václava Havla v ...