Now showing items 1-20 of 217

  • Sdílení osobních automobilů jako integrální součást "chytrých" měst 

   Author: Kamilla Salimova; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení problematiky sdílených automobilů v konceptu „chytrých měst“ v České republice a v zahraničí. V teoretické části práce je popsaný koncept „chytré město“ a s ním spojené ...
  • Analýza parkovacích domů 

   Author: Jan Sochor; Supervisor: Faifrová Veronika; Opponent: Zabilanský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza parkovacích domů“ je statická doprava, kdy v teoretické části je přiblíženo její fungování, jak je ovlivněna legislativou a normami, jak by správně měl vypadat management parkování ve ...
  • Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze 

   Author: Gauhar Ussipbek; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Benedikt Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Předmětem bakalářské práce „Vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze“ je zjištění závislosti používání jízdních kol lidmi na povětrnostních podmínkách pomocí analýzy a zpracování dat. V první části práce je ...
  • Prověření tras dálkových vlaků na trati Praha - Beroun 

   Author: Kristián Fišl; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Baudyš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předložená práce je zaměřena na problematiku provozní koncepce na trati Praha – Beroun. V práci je provedena analýza současné provozní koncepce jak příměstské, tak dálkové dopravy na této relaci. Z analýzy plynou omezující ...
  • Analýza možností zavedení multimodální přepravy 

   Author: Roman Belinov; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Dorda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností zavedení multimodální přepravy v rámci spediční společnosti Don Expedice. Úvodní část práce se zaměřuje na obecný význam dopravy pro společnost, pojednává o členění dopravy ...
  • Analýza procesu monitoringu využívání parkovacích míst 

   Author: Rozálie Metelková; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Kozel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předmětem této bakalářské práce „Analýza procesu monitoringu parkovacích míst“ je analyzovat současný stav monitoringu parkovacích zón v Praze a na základě výsledků této analýzy navrhnout řešení za pomoci aparátu teorie grafů
  • Validace efektivity současného systému distribuce učebnic 

   Author: Jan Tarabec; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Kozel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem bakalářské práce je ověřit na základě dostupných dat efektivitu distribuce ve firmě zabývající se distribucí učebnic po celé České republice. První část práce je teoretická, ve které jsou charakterizovány jednotlivé ...
  • Elektromobilita jako nástroj zvyšování kvality MHD 

   Author: Michal Mieszek; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Otradovec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Předmětem bakalářské práce „Elektromobilita jako nástroj zvyšování kvality MHD“ je zhodnocení aktuálního stavu elektromobility ve veřejné dopravě. První část je věnována historii, současnému stavu a obecně teoretickým ...
  • Racionalizace zásob ve vybrané společnosti 

   Author: Petr Valena; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Seidlová Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Tato bakalářská práce uvedena pod názvem Racionalizace zásob ve vybrané společnosti řeší na základě analýzy konkrétní problematiku. V první části je uvedena teorie logistiky v oblasti zásob. V druhé části práce je ...
  • Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou 

   Author: Anežka Králová; Supervisor: Vávra Rudolf; Opponent: Beránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou“ je analyzovat a zhodnotit dopravní obslužnost města Kralupy nad Vltavou a na základě této analýzy vytvořit nový návrh ...
  • Řazení položek v distribučním centru zvolené firmy 

   Author: Ondřej Jánský; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Večeřa Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce je optimalizovat rozmístění položek v distribučním centru vybrané společnosti. Teoretická část obsahuje popis vybrané společnosti, distribuční logistiky, skladových systémů a skladových procesů. ...
  • Metody výběru jízdného v MHD 

   Author: Michaela Naimanová; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Koloušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem této bakalářské práce jsou metody výběru jízdného v MHD ve světě. Úvodní část se zabývá zkoumáním historického vývoje vybraných metod a dále popisem metod stávajících na konkrétních příkladech. V další části je ...
  • Hodnocení investičního projektu 

   Author: German Maslov; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením a analýzou investičního projektu. Analýza v této práci je provedena na základě různých kritérií ekonomické efektivnosti. Práce bude rozdělena do dvou částí. V první teoretické části ...
  • Chování spotřebitelů v logistických službách 

   Author: Kristián Beran; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem bakalářské práce „Chování spotřebitelů v logistických službách“ je seznámit čtenáře s problematikou městské logistiky a dovozem na poslední míli, který tvoří poslední článek logistického řetězce. Ukázat, jak městská ...
  • Alternativní způsoby dopravy v Klášterci nad Ohří 

   Author: Štefan Drozd; Supervisor: Fridrišek Petr; Opponent: Krtička František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Závěrečná práce se zabývá alternativními způsoby dopravy na katastru Klášterce nad Ohří. Práce je rozčleněna do 4 hlavních kapitol, kdy každá řeší jiný způsob dopravy, ale vzájemně jsou zejména v návrhové části provázány. ...
  • Sdílení osobních automobilů jako integrální součást "chytrých" měst 

   Author: Kamilla Salimova; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení problematiky sdílených automobilů v konceptu „chytrých měst“ v České republice a v zahraničí. V teoretické části práce je popsaný koncept „chytré město“ a s ním spojené ...
  • Nový tramvajový provoz v Almaty 

   Author: Sevda Alekfarova; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Brachtl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   V této bakalářské práci jsem prozkoumala aktuální stav veřejné dopravy města Almaty -- největšího finančního, ekonomického a kulturního střediska Kazachstánu a města s největší populací v zemi. Na základě provedené analýzy ...
  • Využití RFID technologie v logistice firmy Alza.cz 

   Author: Martin Kiss; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Chroust Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce je návrh možného využití RFID technologie v rámci logistiky firmy Alza.cz a.s. V průběhu této práce jsem shrnul technické možnosti RFID technologie v porovnání s čárovými kódy a následně navrhl ...
  • Návrh rozšíření terminálu Lovosice 

   Author: Michala Dostálová; Supervisor: Pilát Daniel; Opponent: Vojtek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením technické základny konkrétního kontejnerového terminálu. Je zanalyzován současný stav společnosti a prognóza budoucího vývoje. Na základě této predikce jsou navrženy možnosti ...
  • Srovnání tarifů veřejné dopravy ve Zlínském kraji 

   Author: Dominik Havel; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Řihák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Tato práce se zabývá srovnáním tří tarifů navržených pro Integrovanou dopravu Zlínského kraje – kilometrického, zónově-kilometrického a zónově-relačního. Analýza se zaměřuje mimo jiné na spravedlivost tarifu z pohledu ...