Now showing items 1-20 of 237

  • Modelovaní a snižování ekonomickích rizik vybraného investičního projektu 

   Author: Sofiya Tarassenko; Supervisor: Heidu Rudolf F.; Opponent: Štěrba Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem předložené bakalářské práce na téma „Modelování a snižování ekonomických rizik vybraného investičního projektu” je rozbor rizik a nejistot. Dále průzkum a rozbor globálního trhu s kolejovými vozidly, jeho konkurenční ...
  • Návrh optimalizace distribučního systému listovních zásilek 

   Author: Kateřina Žížalová; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Tuháček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Bakalářská práce s názvem Návrh optimalizace distribučního systému listovních zásilek je zaměřena na organizaci doručování zásilek v rámci státního podniku. Jejím cílem je analýza stávajících procesů a návrh možných ...
  • Specifika marketingu osobní letecké dopravy v období pandemie COVID-19 

   Author: Vlada Olkhovik; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Předmětem před ložené bakalářské práce na téma „Specifika marketingu osobní letecké dopravy v období pandemie COVID 19“ je porozumě ní aspektům marketingu osobní letecké dopravy. Součástí práce je prove dení analýz y ...
  • Multikriteriální výběr silničního nákladního vozidla 

   Author: Marek Piekarz; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Olivková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Multikriteriální výběr silničního nákladního vozidla“ je najít nejvhodnější silniční nákladní vozidlo, tahač, s podvozkem 6x4 určený k přepravě zásilek ve stavebním sektoru, nabízený na českém ...
  • Metody pro optimalizaci procesů skladování 

   Author: Timotej Vizváry; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Kozel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Predmetom bakalárskej práce je vyhľadanie a spracovanie rôznych optimalizačných metód, ktorými sa dajú riešiť optimalizačné úlohy v procesoch skladovania. Práca rozoberá tieto metódy v špecifických podmienkach skladovania ...
  • Optimalizace počtu oddělených skladovacích ploch 

   Author: Martin Čech; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Graf Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Optimalizace počtu oddělených skladovacích ploch“ je představení problematiky nebezpečných látek včetně podrobné analýzy a popisu jejich specifických podmínek pro uskladnění. Cílem práce je ...
  • Využití Fordova algoritmu pro plánování letových tras 

   Author: Kryštof Richter; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Kontriková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Využití Fordova algoritmu pro plánování letových tras“ je analýza možnosti využití metody Bellman-Fordova algoritmu pro hledání minimální cesty v grafu na problematiku plánování letových tras ...
  • Úprava SSZ s tramvajovým provozem se zaměřením na efektivitu provozu 

   Author: Tomáš Gregora; Supervisor: Kříž Milan; Opponent: Veselý Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Práce je primárně zaměřena na aktivní preferování tramvajových souprav na křižovatkách v hlavním městě Praze. Základ pro výslednou synergii opatření podporující spolehlivost provozu MHD tvoří podmínky pražského prostředí ...
  • Logistika dodávek zemního plynu do České Republiky a její možný vývoj 

   Author: Karim Tyureev; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Drahotský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Cílem této práce je provést analýzu současného stavu logistiky zemního plynu dodávaného do České republiky a Evropské unie, a to včetně rozboru existující infrastruktury a způsobů jejího využití. Kromě toho, je podstatou ...
  • Posouzení energetické náročnosti různých přepravních módů 

   Author: Vít Valdhans; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Štěrba Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Předmětem bakalářské práce “Posouzení energetické náročnosti různých přepravních módů” je porovnání jednotlivých přepravních módů v oblastech energetické náročnosti, výkonu a využitelnosti. V práci je zohledněn i aktuální ...
  • Návrh systému páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji 

   Author: Tomáš Cieslar; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Snopek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Má bakalářská práce se zabývá návrhem páteřních linek veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji. Analýzou jsem nalezl nejzásadnější přepravní směry a linky a dle toho jsem navrhl páteřní linky v tomto kraji. V rámci dané ...
  • Tvorba osádek v silniční nákladní dopravě v podmínkách vybrané firmy 

   Author: Adéla Pouznarová; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Světlík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Tvorba osádek v silniční nákladní dopravě v podmínkách vybrané firmy“ je identifikace přeprav vhodných k optimalizaci a charakteristika faktorů tvorby osádek, na jejichž základě budou stanoveny ...
  • Standardy kvality vybraných metropolitních regionů 

   Author: Thi Thanh Hang Phanová; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Brotánková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Předmětem této bakalářské práce „Standardy kvality vybraných metropolitních regionů“ je analýza standardů kvality veřejné hromadné dopravy v metropolitních regionech – Brno, Ostrava. Dále definice normy ČSN EN 13816, a z ...
  • Expresní linky ve veřejné hromadné dopravě 

   Author: Ondřej Svatoš; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Expresní linky ve veřejné hromadné dopravě“ je definovat expresní linku v autobusové dopravě, zabývat se vznikem a provozem takové linky. Zabývat se linkami splňujícími definici v běžném provozu, ...
  • Nová provozní koncepce městské a příměstské železnice v Krasnodaru 

   Author: Egor Latysh; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Brachtl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní příměstské a městské železniční dopravy v Krasnodaru, konkrétně vybraných navazujících úseků. Cílem práce je analyzovat současný stav dopravní infrastruktury v Krasnodarské ...
  • Role námořní dopravy v migraci z Evropy do USA v 19. století 

   Author: Jaroslav Chalupník; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem závěrečné bakalářské práce je analýza role námořní dopravy v migraci z Evropy do USA v období od poloviny 19. století do propuknutí První světové války. Jejím cílem je podat přehled o zaoceánských plavbách migrantů ...
  • Systém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmysl 

   Author: Martin Franc; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Barák Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem této bakalářské práce „Systém sledování a řízení transportu dodávek dílů pro automobilový průmysl“ je analyzovat současný stav technologií v problematice sledování a řízení nákladních vozidel v oblasti automobilového ...
  • Obsluha města Poděbrady veřejnou dopravou 

   Author: Adam Urbánek; Supervisor: Metelka Stanislav; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Obsluha města Poděbrady veřejnou dopravou“ je analyzovat současný stav veřejné hromadné dopravy, přepravní poptávku a její zdroje a cíle ve městě Poděbrady a na základě této analýzy navrhnout ...
  • Rozmístění nádob tříděného odpadu ve vybraném městě 

   Author: Oleg Mazur; Supervisor: Rybičková Alena; Opponent: Justa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Předmětem bakalářské práce „Rozmístěni nádob tříděného odpadu ve vybraném městě“ je představení a analýza odpadového hospodářství ve městě Plasy a na základě této analýzy zjistit aktuální problémy odděleného odpadu a udělat ...
  • Změny v nákladní letecké dopravě způsobené pandemií COVID-19 

   Author: Václav Jisl; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-18)
   Cílem práce „Změny v nákladní letecké dopravě způsobené pandemií Covid-19“ je podat podrobný přehled o změnách, které se v odvětví nákladní letecké dopravy odehrály v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 a bojem proti ...