Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy strojového učení pro bezdrátové síťové kódování fyzické vrstvy 

   Author: Jakub Kolář; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Tato práce se zabývá aplikacemi algoritmů strojové učení na bezdrátové síťové kódování fyzické vrstvy. Úvodní část textu poskytuje obecný přehled metod strojové učení, motivaci pro využití přístupu strojového učení a velmi ...
  • Systém pro klasifikaci vad analogového záznamu 

   Author: Václav Moldan; Supervisor: Rund František; Opponent: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá tématem modelování a klasifikace vad gramofonových desek. Cílem je vytvořit modely základních typů vad a navrhnout a implementovat v prostředí MATLAB metody automatické klasifikace těchto vad. Modelování ...