Now showing items 29-48 of 88

   Subject
   fotografie s vysokým rozlišením, panoramatická fotografie, motorizovaná stativová hlava, skládání obrazu [1]
   Gramofonová deska, extrakce zvuku, mikrofotografie, detekce hran, analýza obrazu [1]
   HDR image compression, JPEG XT, photo cameras, comparison, MATLAB [1]
   Hlukový senzor,dopravní hluk,A filtr,digitální MEMS mikrofon,Arduino,MLS [1]
   HMI, PLC, HS, VS, user screen, SP430 [1]
   HMI, PLC, HS, VS, uživatelská obrazovka, SP430 [1]
   HRTF, HRIR, lokalizace zvuku, personalizace, strukturální syntéza. [1]
   HRTF, HRIR, sound localization, personalization, structural synthesis. [1]
   Huntington, GMM, dysartrie, /pa/-/ta/-/ka/, MATLAB [1]
   informační kapacita filmového materiálu,objektivní metriky ostrosti,obrazová entropie,skenování archivních filmových záznamů,optimální vzorkovací frekvence [1]
   information capacity of film material,sharpness metrics,image entropy,archive film records scanning,optimal sample frequency [1]
   Internet of Things,noise monitoring,equivalent continuous sound level,Raspberry Pi,Sigfox,data prediction,Python,embedded system,time series,LPWAN,ARIMA [1]
   Internet věcí,měření hluku,ekvivalentní hladina akustického tlaku,Sigfox,Raspberry Pi,predikce dat,Python,vestavěný počítač,časová řada,LPWAN [1]
   Kamera, měření, metodika, SDI, digitální video, Česká televize, EBU, ITU, parametry, gama, jitter, rozlišení, kolorimetrie, citlivost, šum [1]
   kapalinová čočka, membránová čočka, elektroaktivní polymer [1]
   komprese stereoskopického videa, H.265/HEVC, stereoskopická objektivní metrika, stereoskopická subjektivní metrika [1]
   Kompresní standard H.264 [1]
   Komprimované snímanie,riedka reprezentácia signálu,k-riedke riešenie,systém nedourčených lineárnych rovníc,jednopixelová kamera,simulácia,rekonštrukcia obrazu,MATLAB [1]
   lecture-recording,automatization,face tracking,Dlib,OpenCV,MFCC,mel-cepstral analysis,cinematographic rules [1]
   light pollution,calibration,HDR [1]