Now showing items 22-41 of 88

   Subject
   Dálkový průzkum Země, Landsat, Copernicus, Sentinel, Pan-sharpening, Vegetační index, NVDI, EVI, Transformace Tasseled Cap, Tepelný ostrov města, Prachové částice, PM1Dálkový průzkum Země, PM10 [1]
   Dechová frekvence; Tepová frekvence; Zpracování signálu; Matlab; OpenCV; Bezkontaktní měření; Optical flow; Trekování objektů; Počítačové vidění [1]
   dialogový systém, Android, rozpoznání řeči, TTS, hlasová syntéza, informační systém, Android a relační databáze [1]
   DSP, AM, číslicové zpracování signálu, LCDK, Canny, filtrace [1]
   Dysarthria,Acoustic analysis,Stress patterns,Parkinson's disease,Multiple sclerosis [1]
   dysartrie,akustická analýza,slovní přízvuk,Parkinsonova nemoc,roztroušená skleróza [1]
   externalizace, rozšířená zvuková realita, binaurální lokalizace, Pure Data [1]
   fotografie s vysokým rozlišením, panoramatická fotografie, motorizovaná stativová hlava, skládání obrazu [1]
   Gramofonová deska, extrakce zvuku, mikrofotografie, detekce hran, analýza obrazu [1]
   HDR image compression, JPEG XT, photo cameras, comparison, MATLAB [1]
   Hlukový senzor,dopravní hluk,A filtr,digitální MEMS mikrofon,Arduino,MLS [1]
   HMI, PLC, HS, VS, user screen, SP430 [1]
   HMI, PLC, HS, VS, uživatelská obrazovka, SP430 [1]
   HRTF, HRIR, lokalizace zvuku, personalizace, strukturální syntéza. [1]
   HRTF, HRIR, sound localization, personalization, structural synthesis. [1]
   Huntington, GMM, dysartrie, /pa/-/ta/-/ka/, MATLAB [1]
   informační kapacita filmového materiálu,objektivní metriky ostrosti,obrazová entropie,skenování archivních filmových záznamů,optimální vzorkovací frekvence [1]
   information capacity of film material,sharpness metrics,image entropy,archive film records scanning,optimal sample frequency [1]
   Internet of Things,noise monitoring,equivalent continuous sound level,Raspberry Pi,Sigfox,data prediction,Python,embedded system,time series,LPWAN,ARIMA [1]
   Internet věcí,měření hluku,ekvivalentní hladina akustického tlaku,Sigfox,Raspberry Pi,predikce dat,Python,vestavěný počítač,časová řada,LPWAN [1]