Now showing items 42-61 of 88

   Subject
   Kamera, měření, metodika, SDI, digitální video, Česká televize, EBU, ITU, parametry, gama, jitter, rozlišení, kolorimetrie, citlivost, šum [1]
   kapalinová čočka, membránová čočka, elektroaktivní polymer [1]
   komprese stereoskopického videa, H.265/HEVC, stereoskopická objektivní metrika, stereoskopická subjektivní metrika [1]
   Kompresní standard H.264 [1]
   Komprimované snímanie,riedka reprezentácia signálu,k-riedke riešenie,systém nedourčených lineárnych rovníc,jednopixelová kamera,simulácia,rekonštrukcia obrazu,MATLAB [1]
   lecture-recording,automatization,face tracking,Dlib,OpenCV,MFCC,mel-cepstral analysis,cinematographic rules [1]
   light pollution,calibration,HDR [1]
   liquid lens, membrane lens, electroactive polymer [1]
   management of parking slots, computer vision, distributed camera networks, intelligent traffic systems, parking, Raspberry Pi Zero, OpenCV library, HOG, SVM, Python [1]
   mechanical recording, defect detection, impulse noise , autoregressive model, wavelet transform, derivatives of a signal, Matlab [1]
   mechanický záznam, detekce vad, impulsní šum, autoregresní model, vlnková transformace, derivace, Matlab [1]
   nahrávání přednášek,automatizace,sledování obličeje,Dlib,OpenCV,MFCC,mel-kepstrální analýza,kinematografická pravidla [1]
   Nelineární zkreslení,nelineární systémy v  sérii,Hammersteinův model,akustická měření,swept-sine,MATLAB [1]
   noise reduction,video sequences,noise analysis,noise model,noise reduction efficiency [1]
   Noise sensor,traffic noise,A weighting,digital MEMS microphone,Arduino,MLS [1]
   Nonlinear distortion,nonlinear systems in series,Hammerstein model,acoustic measurement,swept-sine,MATLAB [1]
   OBD II, monitoring unit, operating parameters measurement, Arduino, classic car [1]
   OBD II, monitorovací jednotka, měření provozních parametrů, Arduino, veterán [1]
   obrazové komprese HDR obrazu, JPEG XT, fotoaparáty, srovnání, MATLAB [1]
   Obrazy s vysokým dynamickým rozsahem (HDR), mapování tónů (TMO), hodnocení kvality obrazu, subjektivní testy, objektivní metriky [1]