Now showing items 53-72 of 88

   Subject
   nahrávání přednášek,automatizace,sledování obličeje,Dlib,OpenCV,MFCC,mel-kepstrální analýza,kinematografická pravidla [1]
   Nelineární zkreslení,nelineární systémy v  sérii,Hammersteinův model,akustická měření,swept-sine,MATLAB [1]
   noise reduction,video sequences,noise analysis,noise model,noise reduction efficiency [1]
   Noise sensor,traffic noise,A weighting,digital MEMS microphone,Arduino,MLS [1]
   Nonlinear distortion,nonlinear systems in series,Hammerstein model,acoustic measurement,swept-sine,MATLAB [1]
   OBD II, monitoring unit, operating parameters measurement, Arduino, classic car [1]
   OBD II, monitorovací jednotka, měření provozních parametrů, Arduino, veterán [1]
   obrazové komprese HDR obrazu, JPEG XT, fotoaparáty, srovnání, MATLAB [1]
   Obrazy s vysokým dynamickým rozsahem (HDR), mapování tónů (TMO), hodnocení kvality obrazu, subjektivní testy, objektivní metriky [1]
   optická zvuková stopa, digitalizace, kvalita zvukové nahrávky, objektivní hodnocení kvality [1]
   PEMO-Q, CASP, audio, MATLAB, odstranění šumu [1]
   Phase change,phase spectrum,psychoacoustic test,just noticeable difference,analysis of variance [1]
   Plenoptic data,light field,image data,compression,Lytro [1]
   Plenoptická data,světelné pole,obrazová data,komprese,Lytro [1]
   potlačení šumu,videosekvence,analýza šumu,model šumu,účinnosti redukce šumu [1]
   Prostorově variantní systém, odšumování, dekonvoluce, MATLAB, SVOLA, Zernikovy polynomy [1]
   Remote sensing, Landsat, Copernicus, Sentinel, Pan-sharpening, Vegetation index, NVDI, EVI, Transformation Tasseled Cap, Urban heat island, Particulate matter, PM1Remote sensing,PM10 [1]
   Respiratory rate; Heart rate; Signal processing; Matlab; OpenCV; Contactless measurement; Optical flow; Object tracking; Computer vision [1]
   rozpoznávání mluvčího, identifikace mluvčího, verifikace mluvčího, GMM, UBM, i-vektor, KALDI [1]
   Rozpoznávání řeči; HMM; WFST; malý slovník; jazykový model; gramatika; unigramy; výslovnostní slovník; hlasová volba; ovládání v automobilu; KALDI [1]