Now showing items 58-77 of 88

   Subject
   OBD II, monitoring unit, operating parameters measurement, Arduino, classic car [1]
   OBD II, monitorovací jednotka, měření provozních parametrů, Arduino, veterán [1]
   obrazové komprese HDR obrazu, JPEG XT, fotoaparáty, srovnání, MATLAB [1]
   Obrazy s vysokým dynamickým rozsahem (HDR), mapování tónů (TMO), hodnocení kvality obrazu, subjektivní testy, objektivní metriky [1]
   optická zvuková stopa, digitalizace, kvalita zvukové nahrávky, objektivní hodnocení kvality [1]
   PEMO-Q, CASP, audio, MATLAB, odstranění šumu [1]
   Phase change,phase spectrum,psychoacoustic test,just noticeable difference,analysis of variance [1]
   Plenoptic data,light field,image data,compression,Lytro [1]
   Plenoptická data,světelné pole,obrazová data,komprese,Lytro [1]
   potlačení šumu,videosekvence,analýza šumu,model šumu,účinnosti redukce šumu [1]
   Prostorově variantní systém, odšumování, dekonvoluce, MATLAB, SVOLA, Zernikovy polynomy [1]
   Remote sensing, Landsat, Copernicus, Sentinel, Pan-sharpening, Vegetation index, NVDI, EVI, Transformation Tasseled Cap, Urban heat island, Particulate matter, PM1Remote sensing,PM10 [1]
   Respiratory rate; Heart rate; Signal processing; Matlab; OpenCV; Contactless measurement; Optical flow; Object tracking; Computer vision [1]
   rozpoznávání mluvčího, identifikace mluvčího, verifikace mluvčího, GMM, UBM, i-vektor, KALDI [1]
   Rozpoznávání řeči; HMM; WFST; malý slovník; jazykový model; gramatika; unigramy; výslovnostní slovník; hlasová volba; ovládání v automobilu; KALDI [1]
   rozpoznávání spojité řeči, multilingvální systém, jazykový model, ngram, textový korpus, výslovnostní slovník, grafém, foném [1]
   řízení,justovací modul,vývojová sada,Arduino,operační systém reálného času,FreeRTOS [1]
   Signal Analysis,human acoustic signs,acoustic,sound recording,sound processing,correlation,wavelet transformation,Shannon energy,heart sound,heart rate,recording toolchain [1]
   Spatially variant system, deblurring, deconvolution, MATLAB, SVOLA, Zernike polynomials [1]
   speaker recognition, identification of speaker, speaker verification, GMM, UBM, i-vector, KALDI [1]