Now showing items 38-57 of 88

   Subject
   informační kapacita filmového materiálu,objektivní metriky ostrosti,obrazová entropie,skenování archivních filmových záznamů,optimální vzorkovací frekvence [1]
   information capacity of film material,sharpness metrics,image entropy,archive film records scanning,optimal sample frequency [1]
   Internet of Things,noise monitoring,equivalent continuous sound level,Raspberry Pi,Sigfox,data prediction,Python,embedded system,time series,LPWAN,ARIMA [1]
   Internet věcí,měření hluku,ekvivalentní hladina akustického tlaku,Sigfox,Raspberry Pi,predikce dat,Python,vestavěný počítač,časová řada,LPWAN [1]
   Kamera, měření, metodika, SDI, digitální video, Česká televize, EBU, ITU, parametry, gama, jitter, rozlišení, kolorimetrie, citlivost, šum [1]
   kapalinová čočka, membránová čočka, elektroaktivní polymer [1]
   komprese stereoskopického videa, H.265/HEVC, stereoskopická objektivní metrika, stereoskopická subjektivní metrika [1]
   Kompresní standard H.264 [1]
   Komprimované snímanie,riedka reprezentácia signálu,k-riedke riešenie,systém nedourčených lineárnych rovníc,jednopixelová kamera,simulácia,rekonštrukcia obrazu,MATLAB [1]
   lecture-recording,automatization,face tracking,Dlib,OpenCV,MFCC,mel-cepstral analysis,cinematographic rules [1]
   light pollution,calibration,HDR [1]
   liquid lens, membrane lens, electroactive polymer [1]
   management of parking slots, computer vision, distributed camera networks, intelligent traffic systems, parking, Raspberry Pi Zero, OpenCV library, HOG, SVM, Python [1]
   mechanical recording, defect detection, impulse noise , autoregressive model, wavelet transform, derivatives of a signal, Matlab [1]
   mechanický záznam, detekce vad, impulsní šum, autoregresní model, vlnková transformace, derivace, Matlab [1]
   nahrávání přednášek,automatizace,sledování obličeje,Dlib,OpenCV,MFCC,mel-kepstrální analýza,kinematografická pravidla [1]
   Nelineární zkreslení,nelineární systémy v  sérii,Hammersteinův model,akustická měření,swept-sine,MATLAB [1]
   noise reduction,video sequences,noise analysis,noise model,noise reduction efficiency [1]
   Noise sensor,traffic noise,A weighting,digital MEMS microphone,Arduino,MLS [1]
   Nonlinear distortion,nonlinear systems in series,Hammerstein model,acoustic measurement,swept-sine,MATLAB [1]