Now showing items 17-36 of 88

   Subject
   Color spaces,cloud clasification,meteorology,RGB,CIELAB,CIEXYZ,linear regression,PCA,cross-validation,WILLIAM,K-means,DSLR,whole sky imaging system,cloud detection [1]
   compression of stereoscopic video, H.265/HEVC, stereoscopic objective quality assessment, stereoscopic subjective quality assessment [1]
   Compressive sensing,sparse signal representation,k-sparse solution,underdetermined linear system,single-pixel camera,simulation,image reconstruction,MATLAB [1]
   continuous speech recognition, multilanguage system, language model, ngram, text corpus, pronunciation dictionary, grapheme, phoneme [1]
   controlling,adjustment module,development kit,Arduino,real time operating system,FreeRTOS [1]
   Dálkový průzkum Země, Landsat, Copernicus, Sentinel, Pan-sharpening, Vegetační index, NVDI, EVI, Transformace Tasseled Cap, Tepelný ostrov města, Prachové částice, PM1Dálkový průzkum Země, PM10 [1]
   Dechová frekvence; Tepová frekvence; Zpracování signálu; Matlab; OpenCV; Bezkontaktní měření; Optical flow; Trekování objektů; Počítačové vidění [1]
   dialogový systém, Android, rozpoznání řeči, TTS, hlasová syntéza, informační systém, Android a relační databáze [1]
   DSP, AM, číslicové zpracování signálu, LCDK, Canny, filtrace [1]
   Dysarthria,Acoustic analysis,Stress patterns,Parkinson's disease,Multiple sclerosis [1]
   dysartrie,akustická analýza,slovní přízvuk,Parkinsonova nemoc,roztroušená skleróza [1]
   externalizace, rozšířená zvuková realita, binaurální lokalizace, Pure Data [1]
   fotografie s vysokým rozlišením, panoramatická fotografie, motorizovaná stativová hlava, skládání obrazu [1]
   Gramofonová deska, extrakce zvuku, mikrofotografie, detekce hran, analýza obrazu [1]
   HDR image compression, JPEG XT, photo cameras, comparison, MATLAB [1]
   Hlukový senzor,dopravní hluk,A filtr,digitální MEMS mikrofon,Arduino,MLS [1]
   HMI, PLC, HS, VS, user screen, SP430 [1]
   HMI, PLC, HS, VS, uživatelská obrazovka, SP430 [1]
   HRTF, HRIR, lokalizace zvuku, personalizace, strukturální syntéza. [1]
   HRTF, HRIR, sound localization, personalization, structural synthesis. [1]