Now showing items 69-88 of 88

   Subject
   Remote sensing, Landsat, Copernicus, Sentinel, Pan-sharpening, Vegetation index, NVDI, EVI, Transformation Tasseled Cap, Urban heat island, Particulate matter, PM1Remote sensing,PM10 [1]
   Respiratory rate; Heart rate; Signal processing; Matlab; OpenCV; Contactless measurement; Optical flow; Object tracking; Computer vision [1]
   rozpoznávání mluvčího, identifikace mluvčího, verifikace mluvčího, GMM, UBM, i-vektor, KALDI [1]
   Rozpoznávání řeči; HMM; WFST; malý slovník; jazykový model; gramatika; unigramy; výslovnostní slovník; hlasová volba; ovládání v automobilu; KALDI [1]
   rozpoznávání spojité řeči, multilingvální systém, jazykový model, ngram, textový korpus, výslovnostní slovník, grafém, foném [1]
   řízení,justovací modul,vývojová sada,Arduino,operační systém reálného času,FreeRTOS [1]
   Signal Analysis,human acoustic signs,acoustic,sound recording,sound processing,correlation,wavelet transformation,Shannon energy,heart sound,heart rate,recording toolchain [1]
   Spatially variant system, deblurring, deconvolution, MATLAB, SVOLA, Zernike polynomials [1]
   speaker recognition, identification of speaker, speaker verification, GMM, UBM, i-vector, KALDI [1]
   správa parkovacích míst, počítačové vidění, distribuované kamerové systémy, inteligentní dopravní systémy, parkování, doprava v klidu, Raspberry Pi Zero, knihovna OpenCV, HOG, SVM, Python [1]
   Subjective testing, MATLAB software, method of pair comparisons, rate-scaling procedure [1]
   Subjektivní testování, software MATLAB, metoda párového srovnávání, posuzování podnětů na subjektivní škále [1]
   světelné znečištění,kalibrace,HDR [1]
   termografie,termální kamera,infračervené kamery,korekce nehomogenit,NUC [1]
   textura, klasifikace, tiskárenský papír, singulární rozklad matice, vzdálenost dvou matic, hlasovací algoritmus [1]
   thermography,thermal camera,infrared camera,non-uniformity correction,NUC [1]
   Vinyl record, sound extraction, microphotography, edge detection, image analysis [1]
   Vyvážení bílé,korekce barev,barevná stálost,barevný prostor,sémantická maska,CNN,strojové učení,šedý svět,retinex,CNNNSS [1]
   White balance,color correction,color constancy,color space,semantic mask,CNN,machine learning,gray world,white patch,retinex,CNNNSS [1]
   Změna fáze,fázové spektrum,psychoakustický test,právě rozpoznatelný rozdíl,analýza rozptylu [1]