Collections in this community

Recent Submissions

 • Vyhodnocení energetické účinnosti vozidel s více stupni volnosti 

  Author: Kateřina Hobzová; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Boháč Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Cílem této práce je vyhodnotit energetickou účinnost vozidel s více stupni volnosti se zaměřením na dynamické řízení a algoritmy pro vedení po trati. Pro účely této práce byl navržen model dvoustopý model vozidla s ...
 • Sledování jízních pruhů na bázi LIDAR dat pomocí Kalmova filtrování a jeho fúze s kamera daty 

  Author: Daniel Veškrna; Supervisor: Nuri Kundak; Opponent: Sojka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato práce je věnována porovnání několika technik estimace jízdních pruhů s různými modely geometrie vozovky za využití veřejně dostupných dat z LIDARu a kamer. Za tímto účelem byl vyvinut celý framework pro zpracování dat ...
 • Elektroencefalograf s vysokou hustotou elektrod 

  Author: Václav Šíp; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Škapa Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektrotencefalografu (EEG). Navrhuje se elektronika na měření slabých signálů mozku, řídící deska, komunikace s počítačem a jednoduchá aplikace pro zobrazení a uložení dat.
 • Prediktivní řízení pro robota SK8O 

  Author: Petr Brož; Supervisor: Do Loi; Opponent: Filip Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  V této diplomové práci se věnuji návrhu regulátoru schopného balancovat a řídit nestabilního dvounohého kolového robota Sk8o, jehož struktura je podobná vozidlu segway. Tohoto je dosaženo pomocí metody Model Predictive ...
 • Sum-product-set modely pro učení hustot pravděpodobnosti stromových dat 

  Author: Martin Rektoris; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Vomlel Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Výzkum a škálovatelnost výzkumu v oblasti strojového učení se urychlily přechodem od ručního vytváření příznaků k automatické extrakci příznaků. Použití datového formátu JSON v různých oblastech, jako je kybernetická ...
 • Vývoj trakčního systému autonomního vozu 

  Author: Ondřej Kuban; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato práce se zaměřuje na vývoj, implementaci a ověření algoritmů pro autonomní formuli vyvinutou týmem eForce Prague Formula, učastnící se závodů Formula Student. Cílem je vylepšit stávající systémy vedení po trati a ...
 • Automatické zarovnání palubní inerciální měřicí jednotky z naměřených dat 

  Author: Antonín Melenovský; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato práce se zaměřuje na návrh offline algoritmického postupu pro určení orientace připevněných palubních senzorů IMU vůči vozidlu, který je založen na datech ze senzorů IMU a GNSS. Návrh řešení cílí na větší pozemní ...
 • Návrh systému odhadování stavu a parametrů baterky pro demonstrační vozidlo 

  Author: Ondřej Masopust; Supervisor: Vošahlík David; Opponent: Knap Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Tato práce se zabývá vývojem odhadovače stavu pro baterii elektrického vozidla. Možnosti modelování článku baterie jsou porovnány a z nich je vybrán tzv. 2RC model ekvivalentního elektrického obvodu. Matematický model je ...
 • Analýza bezpečného přístupu k paměti pro kompilátor Rust GCC 

  Author: Jakub Dupák; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Cohen Arthur
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Tato práce představuje první pokus o realizaci analýzy paměťové bezpečnosti, nazývané borrow-checker, v překladači Rust GCC. Analýza využívá systém Polonius, který byl vytvořen jako nová generace borrow-checkeru pro překladač ...
 • Systém pro řízení autonomních mobilních robotů 

  Author: Filip Dvořák; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Maslikiewicz Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-28)
  Cieľom tejto diplomovej práce je implementovať Fleet management system, ktorý bude vychádzať z hotového riešenia KUKA Navserver, ktoré využíva mobilných robotov KUKA KMP a KMR. Tento navrhnutý systém by mal obsahovať ...
 • Simulátor spalovacího motoru TSI 1.5 

  Author: Jan Vojnar; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-28)
  Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit simulátor signálů senzorů a akčních členů motoru pro testování řídící jednotky motoru (ECU). Simulátor se skládá z hardwarových a softwarových komponent, které simulují ...
 • Návrh a realizace autonomního robota hrajícího šachy 

  Author: David Pařil; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-28)
  Tato diplomová práce představuje autonomní šachový robotický manipulátor využívající metod počítačového vidění k detekci šachovnice. Věnujeme se návrhu robota schopného hrát šachy proti lidským oponentům a diskutujeme různé ...
 • Virtuální ruční navádění průmyslových robotů 

  Author: Annea Futko; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Pšenička Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Implementace technologie rozšířené reality do průmyslových robotů přináší velký potenciál pro zlepšení flexibility ovládání, efektivity i bezpečnosti ve výrobním prostředí. Možnost dálkového ovládání, programování a školení ...
 • Energeticky efektivní řízení kolejových vozidel 

  Author: Vít Fanta; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Pachner Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Cílem této práce je představit problém optimálního řízení vlaku a implementovat open-source softwarový balíček, pomocí něhož je jej možno řešit. Řešením je rychlostní profil, který bere v úvahu trakční limity vlaku, celkový ...
 • Řídicí systém pro robota SK8O využívající posilované učení 

  Author: Dominik Hodan; Supervisor: Pučejdl Krištof; Opponent: Filip Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  V této diplomové práci se věnuji posilovanému učení a jeho využití pro balancování a sledování rychlostní reference kolového dvounohého robota zvaného SK8O. Za tímto účelem jsou vytvořena dvě simulační prostředí: první ...
 • Prediktivní řízení založené na modelu pro průmyslovou tavicí pec 

  Author: Filip Vodňanský; Supervisor: Havel Petr; Opponent: Trnka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  V této práci navrhujeme a implementujeme regulátor pro průmyslovou tavicí pec, který by zvládl splnit různá omezení na vstupy (elektrody and plynové hořáky), výstup (teplotu), spotřebovanou energii, průměrný elektrický ...
 • Řídicí systém pro flexibilní modulární struktury 

  Author: Dominik Fischer; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Tyburec Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
  Metamateriály jsou uměle navržené materiály vykazující vlastnosti, které se v~přírodě běžně nevyskytují. Ve většině případů vznikají sestavením mnoha základních elementů do pravidelných vzorů a lze je přizpůsobit konkrétní ...
 • Odhadování sklonu vozovky multisenzorickou fúzí na palubě vozidla 

  Author: Radek Chládek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Pachner Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na odhad sklonu vozovky na základě multisenzorické fúze na palubě kolejového vozidla. Znalost sklonu vozovky se ukazuje být kritickou informací pro vývoj antikolizních systémů, a to zejména ...
 • Využití jazyka Julia pro automatické řízení výukového laboratorního modelu 

  Author: Štěpán Ošlejšek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce se zabývá využitím jazyku Julia pro automatické řízení laboratorního modelu, konkrétně modelu kuličky v obruči. V této práci bude představen nejen proces návrhu řízení, ale také následná implementace na reálném ...
 • Odhadování decelerace vozidla fúzí měření z akcelerometru a odometrie 

  Author: Matouš Vondrášek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Pachner Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
  Tato práce se zabývá odhadem decelerace vozidla. Toho je dosaženo fúzí měření z akcelerometru a odometrie. Měření z odometrie je nejprve zpracováno na rychlost. K potlačení šumu a samotné fúzi následně poslouží komplementární ...

View more