Now showing items 187-206 of 382

   Subject
   městská cyklistika, Android aplikace, cykloplánování, cyklonavigace, zaznamenávání cyklojízd [1]
   MFC actuator,MFC cell,measurments,hysteresis,Arduino [1]
   MFC aktuátor,MFC článek,měření,hystereze,Arduino [1]
   micro aerial vehicle, radio frequency identification, Kalman Filter, Bluetooth Low Energy, localization [1]
   mikroletoun; bezpilotní letou; bakalářská práce; vzájemná lokalizace; plánování trasy; zkracování; optimalizece; rapidní náhodný strom; mobilní robotika. [1]
   Minesweeper, NP úplný, NP těžký, deterministický Turingův stroj, exponenciální složitost, hra [1]
   Minesweeper, NP-complete, NP-hard, deterministic Turing machine, exponential complexity, game [1]
   minimalizace diskrétní energie,LP relaxace,simplexová metoda,grafové algoritmy,submodularní funkce [1]
   Mobile robotics,Visual navigation,Map management,teach-and-repeat,Long-term navigation [1]
   mobilní robot, teleoperace, dálkové ovládání, Android [1]
   Mobilní robotika,Aktualizace map,Vizuální navigace,teach-and-repeat,Dlouhodobá navigace [1]
   model predictive control, unmanned aerial vehicles, obstacle avoidance [1]
   Mozek, EEG, mentální rotace, artefakty, segmentace, dopředná selekce, zpětná eliminace, klasifikace, naivní Bayesovský klasifikátor, vícevrstvý perceptron, rozhodovací strom. [1]
   multi robotické systémy,řízení rojů,bezpilotní letouny [1]
   multi-agent planning,automated solver,parcel transport,artificial intelligence,application,Java [1]
   multi-agentní plánování,automatizovaný plánovač,přeprava zásilek,umělá inteligence,aplikace,Java [1]
   Multi-armed bandit, exploration versus exploitation, freemium [1]
   multi-robot formation,formation stabilization,model predictive control,three point lighting [1]
   multi-robotic systems,swarm control,unmanned aerial vehicles [1]
   multi-robotické formace,stabilizace formace, prediktivní řízení,tří bodové osvětlení [1]