Now showing items 120-139 of 382

   Subject
   image captioning, dense captioning, convolutional neural networks, long short-term memory [1]
   Imbalanced learning,Sequence classification,SIEM incident classification [1]
   indirect encoding, artifiical neural network, evolutionary algorithm, genetic porogramming [1]
   indoor-mapping, simultaneous localization and mapping (SLAM), unmanned aerial vehicle (UAV), ICP [1]
   industrial robot, conceptual solution, handling of long objects, packing of PVC pipes [2]
   inference na grafu,Markov random fields,message passing inference,multi-instanční učení,neuronové sítě,Probabilistic threat propagation,počítačová bezpečnost,klasifikace škodlivých serverů [1]
   Instrumentační platforma, měření, uživatelské rozhraní, GUI, modul, kompilátor, CLUC, Java, Vim, Ranger [1]
   Instrumentation platform, measurement, user interface, GUI, module, compiler, CLUC, Java, Vim, Ranger [1]
   Inteligentní dům, KNX, náramek Myo, gesta. [1]
   intelligibility, subjective testing, parallel task, dual task, virtual reality, Unity, VR development, MRT, Modified Rhyme Test, ITU-T P.807, HTC Vive [1]
   interactive data visualization, web application, pixel detector, Timepix, Medipix, ATLAS [1]
   interaktivní vizualizace dat, webová aplikace, pixelový detektor, Timepix, Medipix, ATLAS [1]
   intermodal journey planning,journey planning,metaplanning,abstracted transport network,shortest path problem [1]
   intermodální plánování,plánování cesty,metaplánování,abstrahovaná dopravní síť,problém nejkratší cesty [1]
   Intrusion Protection System, Malware Detection, Machine Learning, XGBoost algorithm [1]
   Inverted pendulum, Segway, LEGO Mindstorms NXT, NXC, Mobile application, Android,Linear-quadratic regulator with integral action,LQR, MATLAB, Simulink, Feedback control [1]
   Inverzní kyvadlo, Segway, LEGO Mindstorms NXT, NXC, Mobilní aplikace, Android,Lineární kvadratický regulátor s integrační složkou,LQR, MATLAB, Simulink, Zpětnovazební řízení [1]
   IP PTZ kamera, LadyBug kamera, optický zoom, kamera, ROS, TRADR [1]
   ITAREPS,schizofrenie,klinický program,binární klasifikace,gradient boosting,analýza časových řad [1]
   ITAREPS,schizophrenia,clinical programme,binary classification,gradient boosting,time-series analysis [1]