Zobrazují se záznamy 296-315 z 382

   Klíčové slovo
   Samoorganizující se struktury, multidimenzionální škálování, problém obchodního cestujícího, metrický problém obchodního cestujícího [1]
   sdružené klasifikátory, apriorní znalost, diverzita [1]
   semantic parsing, shift-reduce, question answering, natural language processing [1]
   senzor polohy, magnetický senzor, pneumatický válec, DRV425, Fluxgate [1]
   sémantické parsování, odpovídání na otázky, zpracování přirozeného jazyka [1]
   Sf,mvs,online calibrace,colmap [1]
   Shlukování,dvojshlukování,sémantické dvojshlukování,bioinformatika [1]
   silniční tunel, matematický model, rychlost proudění vzduchu, koncentrace škodlivin, kompenzační metody [1]
   silová poddajnost,KUKA,robot,čistič bot,inverzní,kinematika [1]
   simulace,biologie buňky,Box2D,mikroskop [1]
   simulation,cell biology,Box2D,microscope [1]
   Simulink, domestic gas boiler, combustion chamber, heat exchanger [1]
   Simulink, rezidencní plynový kotel, spalovací komora, výmeník [1]
   síťové zabezpečení, teorie her, útočný graf, honeypot alokace, iterativni algoritmus, kompromisní parameter [1]
   Skryté Markovské modely, lokalizace, matlab, C++, PHP, relační databáze [1]
   Sledování člověka robotem, lokalizace [1]
   sleep, Arduino, Intelligent Bed, monitoring system, sensors. [1]
   sleep,EOG,sleep stages,segmentation,CWT,k-NN [1]
   Smart medical bed,posture detection,classifiers [1]
   Spánek, Arduino, inteligentní lůžko, monitorovací systém, senzory. [1]