Now showing items 270-289 of 382

   Subject
   Radioactive waste, radioactivity, cobalt-60, swarf, magnox [1]
   Radioactivity, ionizing radiation, formation of unmanned helicopters, UAV, particle detector, Timepix, simulation, Unscented Kalman filter [1]
   Radioaktivita, ionizující záření, formace bezpilotních helikoptér, částicový detektor, Timepix, simulace, Unscented Kalman filter [1]
   Radioaktivní odpad, radioaktivita, kobalt-60, swarf, magnox [1]
   raketový nosič,raketa,model,simulace [1]
   random forest,Apache Spark,MLlib,distributed training [1]
   reasoning patterns, learning relevant reasoning patterns,neuro-logic programming,common sense patterns,machine learning [1]
   RFID localization,micro aerial vehicles,unscented kalman filter,directional antenna,radio frequency transmission sources localization [1]
   RFID lokalizace,bezpilotní helikoptéry,Kalmanův filtr,směrová anténa,lokalizace zdrojů radiového vysílání [1]
   Rijke's tube, thermoacoustics, acoustics, experimental platform, dynamic system, feedback control, heating coil [1]
   Rijkeho trubice, termoakustika, akustika, experimentální platforma, dynamický systém, zpětnovazební řízení, topná spirála [1]
   robot motion planning, robot trajectory planning, motion tracking, motion capture, cycle time, design support tools, robot simulation tools, robotic cell [1]
   robot, grasp, manipulation, image, ROS [1]
   Robot, LEGO, Mindstorms, NXT, schody, změna barvy [1]
   robot, úchop, manipulace, obraz, ROS [1]
   robotická explorace, frontier, problém obchodního cestujícho, fast-marching [1]
   robotics, computer vision, robot control, correlation, ArUco, PID, VFH, V-Rep [1]
   robotika, počítačové vidění, řízení robotu, korelace, ArUco, PID, VFH, V-Rep [1]
   roj, UAV, Boids model, plánovaní trasy [1]
   route planning,cooperative robots [1]