Now showing items 332-351 of 382

   Subject
   task allocation,planning,unmanned aerial vehicles,UAV,PDDL [1]
   technická analýza, automatický obchodní systém, analýza signálu, fuzzy logika, obchodní strategie, technické indikátory [1]
   teorie grafů, rovinnost, Hopcroft-Tarjan algoritmus, grafová knihovna [1]
   Teorie her, normální forma, sekvenční strategie, NFGSS, zobecněné NFGSS, CFR, MCCFR [1]
   Teorie her, Problém obchodního cestujícího, Optimalizace, Lineární programování, Pohonné hmoty, Benzinové stanice [1]
   Teorie her, Stackelbergovy hry, hry v normální formě se sekvenčními strategiemi [1]
   termojaderná fúze, z-pinč, plazmatický fokus, detektor neutronů, Geiger-Müllerův čítač, moderátor neutronů, zařízení PFZ-200 [1]
   thermonuclear fusion, z-pinch, plasmatic focus, neutron detector, Geiger-Müller counter, moderator of neutrons, PFZ-200 device [1]
   tool, Java EE, quality measures of process diagrams, process modeling, quality of process diagrams, BPMN, Business Process Management [1]
   trajectory classification, GPS, bicycle, SVM, Neural network, Random forest [1]
   TSP,MTSP,K-means,Genetic algorithm,Neural network,Branch and bound,Greedy search,Simulated annealing [1]
   TSP,MTSP,K-means,Genetický algoritmus,Neuronová síť,Metoda větví a mezi,Hladový algoritmus,Simulované žíhání [1]
   Turingův test; imitační hra; chatboti; očekávání poroty [1]
   UAS,detect and avoid,conflict resolution,path prediction,collision avoidance system [1]
   UAS,detekovat a vyhnout se,odstranění kolize,předpověď dráhy,systém předcházení kolizím [1]
   UAV, bezpilotní prostředek, plánování trasy, LIDAR, mračno bodů, polygonální model, problém obchodního cestujícího, A* ve 3D, 2-opt [1]
   UAV, localization, optical flow, computer vision [1]
   UAV, lokalizace, formace, triangulace, Unscented Kalman filter, rádio-frekvenční identifikátor [1]
   UAV, trajectory panning, LIDAR, point cloud, polygonal mesh, travel salesman problem, A* in 3D, 2-opt [1]
   UAV,multikoptéra,detekce překážek,předcházení kolizím [1]