Now showing items 207-226 of 382

   Subject
   named entity recognition,sequence labelling,named entities,recurrent neural networks [1]
   náhodné lesy,Apache Spark,MLlib,distribuované trénování [1]
   nástroj, Java EE, míry kvality procesních modelů, procesní modelování, kvalita procesních modelů, BPMN, Business Process Management [1]
   NDT map,DXF CAD drawing,ROS,RViz,mobile robotics [1]
   NDT mapa,DXF CAD výkres,ROS,RViz,mobilní robotika [1]
   nejlepší odpověď, poker, zrychlená nejlepší odpověď, double-oracle algoritmus, extenzivní hry s nulovým součtem [1]
   nepřímé kódování, umělá neuronová síť, evoluční algoritmy, genetické programování [1]
   network security, game theory, attack policy, honeypot allocation, iterative algorithms, tradeoff parameter [1]
   neural networks, alpha-beta pruning, monte carlo tree search, chess [1]
   neuronové sítě, alpha-beta prořezávání, monte carlo tree search, šachy [1]
   Nevyvážené datasety,Klasifikace řad,SIEM detekce incidentů [1]
   Node.js,React,CSS,HTML,Webpack,frontend,Redux,JavaScript,React Router [1]
   Node.js,Wolfram Mathematica,SageMath,NetworkX,Graphviz,PostgreSQL,Graph theory [1]
   Node.js,Wolfram Mathematica,SageMath,NetworkX,Graphviz,PostgreSQL,Teorie grafů [1]
   object detection, texture-less, RGB-D, CNN, deep learning [1]
   object detection, visual tracking, motion blur [1]
   obrazová fúze, termografie, termogram, viditelné spektrum, UAV, Workswell Thermal Vision Pro, FLIR TAU2, Ximea MQ013CG-E2, LabVIEW, Vision Acquisition Software [1]
   obrázky obličeje,klasifikace věku a pohlaví,konvoluční neuronové sítě,superrozlišení,podmíněné generativní adversariální sítě,GAN [1]
   Ochrana počítačových sítí, Detekce malware, Strojové učení, algoritmus XGBoost [1]
   Odhady dojezdových časů; Rychlostní profil; Mapování tras [1]