Now showing items 237-256 of 382

   Subject
   PFGA,VGA,PS/2,VHDL,Spartan3E,Nexys4,ADC [1]
   PHP,Nette Framework,Doctrine,web application,form [1]
   PHP,Nette Framework,Doctrine,webová aplikace,formulář [1]
   picture processing, visual-based localization, WhyCon, chessboard pattern, automated landing [1]
   planning, RRT*, grid, simulation, sampling [1]
   planning,multi-agent planning,MA-PDDL [1]
   plánování pohybu robota, plánování trajektorií robota, záznam pohybu, sledování pohybu, čas cyklu, prostředky návrhu robotické buňky, simulace robotické buňky, robotická buňka [1]
   plánování trajektorií,kooperace robotů [1]
   plánování, RRT*, grid, simulace, vzorkování [1]
   plánování,multi-agentní plánování,MA-PDDL [1]
   PLC, Model-Driven Desing, Object-Oriented Programming, PLCopen XML, Java, Eclipse 4 Rich Client PlatforPLC, Eclipse 4 Rich Client Platform [1]
   PLC, modelově řízený návrh, objektově orientované programování, PLCopen XML, Java, Eclipse 4 Rich Client Platfor PLC, Eclipse 4 Rich Client Platform [1]
   PLC,Simatic S7-1500,servo drive,V90,TIA Portal [1]
   PLC,Simatic S7-1500,servopohon,V90,TIA Portal [1]
   počítačové vidění, robotika, minimální problémy, polynomiální rovnice, Groebnerovy báze [1]
   počítačové vidění, rozpoznávání tváří z videa, odhad věku a pohlaví [1]
   počítačové vidění,symetrie v polynomiálních soustavách,redukce polynomiální soustavy,idealy stabilní vůči maticím [1]
   podnikání, sledování vozidel, podnikatelský záměr, založení firmy, GPS, automatizace, procesní řízení, databázové systémy [1]
   porucha, modulárny, pohyb, plánovanie, robot [1]
   posilovaného učení s neuronovými sítěmi,Deep Q-Network,Optimální řízení,termoregulace budovy [1]