Now showing items 114-133 of 382

   Subject
   hejno robotů, AprilTags, Turtlebot, experimentální prostředí, formace robotů [1]
   heliport, kvadrokoptéra, dobíjecí stanice, dobíjení, zpracování obrazu [1]
   heuristic,STRIPS,domain-independent planning [1]
   hloubková mozková stimulace, mikroEEG, automatická detekce, akční potenciály, spiky, Wave_clus, Osort [1]
   Hry s neúplnou informací,Šachy,Kriegspiel,Monte Carlo Tree Search,Perfect Information Monte Carlo [1]
   Human following robot, localization,Robotic Follower [1]
   image captioning, dense captioning, convolutional neural networks, long short-term memory [1]
   Imbalanced learning,Sequence classification,SIEM incident classification [1]
   indirect encoding, artifiical neural network, evolutionary algorithm, genetic porogramming [1]
   indoor-mapping, simultaneous localization and mapping (SLAM), unmanned aerial vehicle (UAV), ICP [1]
   industrial robot, conceptual solution, handling of long objects, packing of PVC pipes [2]
   inference na grafu,Markov random fields,message passing inference,multi-instanční učení,neuronové sítě,Probabilistic threat propagation,počítačová bezpečnost,klasifikace škodlivých serverů [1]
   Instrumentační platforma, měření, uživatelské rozhraní, GUI, modul, kompilátor, CLUC, Java, Vim, Ranger [1]
   Instrumentation platform, measurement, user interface, GUI, module, compiler, CLUC, Java, Vim, Ranger [1]
   Inteligentní dům, KNX, náramek Myo, gesta. [1]
   intelligibility, subjective testing, parallel task, dual task, virtual reality, Unity, VR development, MRT, Modified Rhyme Test, ITU-T P.807, HTC Vive [1]
   interactive data visualization, web application, pixel detector, Timepix, Medipix, ATLAS [1]
   interaktivní vizualizace dat, webová aplikace, pixelový detektor, Timepix, Medipix, ATLAS [1]
   intermodal journey planning,journey planning,metaplanning,abstracted transport network,shortest path problem [1]
   intermodální plánování,plánování cesty,metaplánování,abstrahovaná dopravní síť,problém nejkratší cesty [1]