Now showing items 81-100 of 382

   Subject
   editing,tool,terrain,erosion,simulation,interactive,kinetic,hydarulic [1]
   EEG, klasifikace, KNN, naivní bayesovský klasifikátor, SVM, skryté markovské modely [1]
   election,machine learning,shapefile,neural network [1]
   electric vehicle,transport network,dynamic pricing,supercharger,constrained bicriteria shortest path,charging [1]
   Electronic control unit, Formula Student, PCB, STM32F405 [1]
   elektromobil, dopravní síť, dynamické určování cen,rychlonabíjecí stanice,bikriteriální nejkratší cesta s omezením,dobíjení [1]
   Entity Recognition,Entity Disambiguation,Entity Linking,Natural Language Processing,Neural Networks,Knowledge Base,Freebase,Dialogue [1]
   entrepreneurship, vehicle tracking, business plan, establishing a company, GPS, automation, process management, database systems [1]
   experimental platform, 3D print, prototyping, electromagnetism, coil, multi-agent systems, Lagrange's equations [1]
   experimentální platforma, 3D tisk, prototypování, elektromagnetizmus, cívka, multiagentní systémy, Lagrangeovy rovnice [1]
   failure, modular, locomotion, planning, robot [1]
   Faster R-CNN, Convolutional neural networks, fine-tuning of neural networks, detection and recognition of objects [1]
   Faster R-CNN, Konvoluční neuronové sítě, přetrénování neuronových sítí, detekce a rozpoznání objektu [1]
   FCL, Flexible Collision Library, RealSense, point cloud, ROS, Virtual bumper [1]
   FCL, Flexible Collision Library, RealSense, point cloud, ROS, Virtualní nárazník [1]
   finite negative tomonoids,fuzzy logic,many-valued logic [1]
   Fluxgate,bezkontaktní ampérmetr,magnetické senzory,elektrický proud,magnetické pole,měření,měřicí přístroj [1]
   Fluxgate,contactless ammeter,magnetic sensors,electrical current,magnetic field,measurement,meter [1]
   Focal Cortical Dysplasia,iEEG,Digital Signal Processing [1]
   Fokální kortikální dysplázie,iEEG,císlicové zpracování signálu [1]